Seminarium w obszarze przepisów Rozporządzeń Komisji (UE) w zakresie lotnictwa ogólnego General Aviation

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaprasza na seminarium poświęcone przepisom Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 w zakresie lotnictwa ogólnego. Celem seminarium będzie przybliżenie problematyki związanej  z funkcjonowaniem nadzoru, interpretacją oraz wdrażaniem przepisów w zakresie techniki lotniczej. Planowany termin wydarzenia to druga połowa listopada 2019 r.

Oprócz prezentacji przedmiotowych zagadnień przewidziana jest również dyskusja i wymiana poglądów. W związku z tym uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o przesyłanie pytań lub wskazywanie obszarów tematycznych wymagających dodatkowych wyjaśnień do 30 września br. na adres: mwysocka@ulc.gov.pl

Na tej podstawie również zostanie opracowany szczegółowy plan Seminarium, które zostanie zorganizowane w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, przy ul. M. Flisa 2. Udział w Seminarium będzie bezpłatny, a liczba miejsc ze względów organizacyjnych jest ograniczona do 80.

Zasady zgłaszania na Seminarium:
- zgłoszenia należy nadsyłać osobiście na adres: mwysocka@ulc.gov.pl , w terminie do 30 września 2019 roku, podając w tytule: „Seminarium GA”;
- do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie RODO

Formularz zgłoszeniowy

Potwierdzenie zakwalifikowania do udziału w Seminarium zostanie przesłane na adres mailowy uczestnika.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus