Seminarium pt. "Ciągła zdatność do lotu statków powietrznych lotnictwa ogólnego" – agenda

Seminarium "Ciągła zdatność do lotu statków powietrznych lotnictwa ogólnego" - 09.2021

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina o organizowanym seminarium pt. „Ciągła zdatność do lotu statków powietrznych lotnictwa ogólnego”, które odbędzie się w dniach 28-29 września 2021 r., w PWSZ w Chełmie.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, seminarium odbędzie się w formie hybrydowej, tj. stacjonarnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie oraz zdalnie. w formie telekonferencji.

Zapisy do udziału w wydarzeniu, w formie stacjonarnej zostały zamknięte 3.09.2021 r. – mimo to ULC serdecznie zaprasza do udziału w telekonferencji.

Wszystkich zainteresowanych zdalnym udziałem w seminarium zapraszamy do rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 23.09.2021 r.

Formularz zgłoszeniowy: LINK

AGENDA

Seminarium, 28 września
9:30 – 9:45 Otwarcie seminarium
9:45 – 10:45 Transfer certyfikatów M/G/MF/Part 145
10:45 – 11:15 Wybrane Zagadnienia z odpowiedzialności za ciągłą zdatność do lotu (M.A.201, ML.A.201 oraz wymagania krajowe)
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:30 Załącznik Vb (Part-M Light) do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1321/2014 (wybrane zagadnienia) 
12:30 – 13:30 Programy obsługi technicznej lekkich statków powietrznych
13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa 
14:00 – 15:00 Nowe licencje Part 66 kategorii L1 i L2, proces konwersji krajowych uprawnień z licencji krajowej MML do licencji Part 66 kategorii L1 oraz L2
15:00 – 16:00 System zgłaszania zdarzeń lotniczych 
16:00 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15 – 17:15 Omówienie niezgodności z inspekcji RAMP oraz SPOT
17:15 – 17:45 Załącznik Vd (Part-CAO) do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1321/2014 (różnice)
17:45 – 18:00 AOB (odpowiedzi na niektóre pytania zgłoszone w formularzu zgłoszeniowym)

Seminarium, 29 września
9:00 – 9:30 Rozporządzenie o certyfikacji działalności lotniczej
9:30 – 10:30 Rozporządzenie wykonawcze UE nr 2021/700 i inne zmiany w przepisach UE
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
10:45 – 11:30 Zmiany w specyfikacjach certyfikacyjnych SC-STAN wydanie 3 oraz wydanie 4 (NPA)
11:30 – 12:30 Kwalifikowalność części lub akcesoriów do zabudowy na wyrobach lotniczych
12:30 – 13:30 Załącznik Vc (Part-CAMO) do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1321/2014 (różnice)
13:30 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 14:30 Załącznik I (Part-M) do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1321/2014 (zmiany)
14:30 – 15:15 Postępowanie z niezgodnościami w postępowaniach prowadzonych na wniosek strony
15:15 – 16:00 Działania pokontrolne
16:00 Zakończenie seminarium

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus