Seminarium podsumowujące wyniki prac badawczych PPL - WZ UW

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

W dniu 24 maja 2012 roku przedstawiciele PAŻP uczestniczyli w seminarium, które zorganizowano w związku z opublikowaniem wyników badań przeprowadzonych dzięki współpracy PPL i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

PAŻP uczestniczyła w części prac badawczych dotyczących służb żeglugi powietrznej, w szczególności rynku służb kontroli lotniska, bezpośrednio związanych z działalnością portów lotniczych.

Podczas seminarium omówiono wybrane wyniki prac badawczych projektu CARS WZ UW - PPL "Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i Polsce II - wybrane zagadnienia". Zagadnienia te zostały skomentowane przez wybitnych przedstawicieli nauki a następnie były przedmiotem dyskusji.

PAŻP zaprezentowała aktualne informacje na temat wyników operacyjnych i ekonomiczno-finansowych osiąganych przez PAŻP na tle innych dostawców usług żeglugi powietrznej w Europie (ANSP) a także zmieniające się prognozy ruchu lotniczego na kolejne lata.

Prezentacja PAŻP

Więcej informacji na temat prac badawczych na stronie CARS

Zobacz: szczegóły zaproszenia na seminarium

Raporty EUROCONTROL dotyczące wyników osiąganych przez ANSP w Europie: http://www.eurocontrol.int/
 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus