Przejdź do treści
Stypendium im. Justyny Moniuszko (fot. Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa)
Źródło artykułu

Ruszył nabór na stypendium im. Justyny Moniuszko

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz GE Aerospace ogłosiły kolejny nabór na stypendium im. Justyny Moniuszko. O przyznanie stypendium naukowego mogą ubiegać się studenci studiów magisterskich Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Stypendium zostało ufundowane dla upamiętnienia Justyny Moniuszko, studentki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, tragicznie zmarłej w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Fundatorami stypendium są Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz GE Aeropace. Organizatorem jest Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Stypendium przeznaczone jest dla 1 studenta/ki studiów dziennych, który/a uzyskał/a tytuł inżyniera na Wydziale MEiL PW i przystępuje na pierwszy semestr studiów II stopnia (magisterskich).

Wysokość stypendium wynosi 1580 PLN brutto miesięcznie i jest przyznawane na okres 3 semestrów.

Celem zgłoszenia udziału w programie stypendialnym student/ka zobowiązany/a jest złożyć:

  • Formularz aplikacyjny zawierający dane osobowe oraz informację o średniej ocen ważonej po punktach ECTS ze wszystkich przedmiotów zaliczonych na studiach I stopnia (inżynierskich).
  • CV w języku angielskim obejmujące maksimum 2 strony formatu A4.
  • Esej w języku angielskim na temat „Why should I be awarded with this grant?” składający się z maksimum 2000 znaków.

Wymienione wyżej dokumenty należy składać elektronicznie za pośrednictwem formularza na stronie: www.ilot.lukasiewicz.gov.pl/stypendium-justyny-moniuszko/

Termin składania kompletnych aplikacji upływa 11 kwietnia 2023 roku.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony