Rozporządzenie MTBiGM z 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk

paragraf

W dniu 15 lipca w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (Dz. U. z 2013 r. poz. 810). Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 63 ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r.

Określa ono zasady klasyfikacji lotnisk, warunki i tryb prowadzenia rejestru lotnisk, wzór rejestru lotnisk, zmiany cech lotnisk wymagające zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz zmiany podlegające jedynie wpisowi do rejestru lotnisk, a także wymagania dla zarządzających i zakładających lotniska.

W zakresie dotyczącym klasyfikacji lotnisk rozporządzenie dzieli lotniska ze względu na zakres ruchu statków powietrznych, dostępność dla użytkowników, umiejscowienie, rodzaj drogi startowej, kod referencyjny lotniska, rodzaj przyjmowanych statków powietrznych, kategorię podejść do lądowania i kategorię ochrony przeciwpożarowej. Rozporządzenie określa części z których składa się rejestr lotnisk. Nowym rozwiązaniem przyjętym przez ten akt prawny jest wymóg prowadzenia rejestru w wersji elektronicznej.

Rozporządzenie weszło w życie dnia 16 lipca 2013 roku.

Treść rozporządzenia jest dostępna na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji

 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus