Roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego SZ RP

SSRL SZ RP

W dniach 02-03.04.2019 roku dzięki gościnności Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na terenie tej instytucji przeprowadzona została roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP połączona ze szkoleniem.

Tematem przedsięwzięcia były: „Wyzwania stojące przed wojskową służbą ruchu lotniczego w świetle zmian w lotnictwie wojskowym RP”.

W odprawie pod przewodnictwem Szefa Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP płk. dypl. pil. Cezarego Wassera uczestniczyli szefowie wydziałów ruchu lotniczego skrzydeł lotniczych, szefowie i oficerowie komórek ruchu lotniczego poszczególnych rodzajów wojsk oraz kadra SSRL SZ RP. Do udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu zaproszono  również przedstawicieli Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, Ośrodka Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (CAPTO) w Dęblinie, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, portalu internetowego „dlapilota.pl”.

Celem odprawy było m.in. podsumowanie działalności wojskowej służby ruchu lotniczego w 2018 roku, a także określenie priorytetowych zadań w 2019 roku.

Jednocześnie w ramach szkolenia zapoznano obecnych z planowanymi zmianami w systemach zobrazowania radarowego; ogólnymi zasadami Free Route Airspace (FRA) – POLFRA; współpracą AMC-Polska z LOSRL pod kątem zabezpieczenia przestrzeni powietrznej; planem modernizacji technicznej dla służb ruchu lotniczego (Łoś, Atom, mobilne wieże – wsparcie techniczne, narzędzia i sieci teleinformatyczne). Zaprezentowano także stan prac nad wdrażaniem systemu TURAWA MATS, przedstawiono również prezentację na temat ograniczania zagrożeń środowiskowych w lotnictwie SZ RP, ponadto omówiono wnioski z badanych zdarzeń lotniczych w lotnictwie SZ RP.

Kolejny dzień odprawy rozpoczął Szef Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP płk dypl. pil. Cezary Wasser od podsumowania odprawy i postawienia zadań na 2019 rok.

Następnym punktem powyższego przedsięwzięcia była wizyta w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, podczas której zapoznano obecnych ze strukturą PAŻP, zadaniami stojącymi przed Agencją oraz pojawiającymi się wyzwaniami.

Dariusz Wołowiec

Źródło: Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP
comments powered by Disqus