Przejdź do treści
Źródło artykułu

Roboty budowlane na terenie lotniska. CPK zaprasza wykonawców na konsultacje rynkowe

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ma już wykonawców prac przygotowawczych na terenie lotniska. Teraz rozpoczyna tzw. wstępne konsultacje rynkowe dotyczące właściwych robót budowlanych. Na zgłoszenia od firm wykonawczych spółka CPK czeka do 6 lutego.

Wstępne konsultacje rynkowe (WKR) to partnerski dialog inwestora z branżą wykonawczą, który poprzedza przetargi, kontrakty i właściwe prace budowlane. Jego celem jest analiza potencjału rynku, wysondowanie zainteresowania zleceniami w zakładanej przez inwestora formule i zebranie najlepszych praktyk związanych z realizacją robót. Chodzi także o pozyskanie informacji, które usprawnią przetargi, przyczyniając się do określenia optymalnych kryteriów  oceny ofert, zakresów zamówień i warunków umów oraz zasad pakietowanie zleceń i rozkładu ryzyka między inwestora i wykonawców. 

Podczas konsultacji będziemy chcieli wspólnie z potencjalnymi wykonawcami wypracować standardy realizacyjne i kontraktowe, które zastosujemy podczas zbliżającej się wielkimi krokami budowy nowego portu lotniczego. Na bieżąco przyglądamy się również rozwiązaniom realizacyjnym, innowacjom i nowinkom technologicznym stosowanym przy megaprojektach za granicą. Najlepsze z nich znajdą zastosowanie w naszym projekcie – mówi Marzena Hebda-Sztandkie, dyrektor Biura Zarządzania Podprogramem Lotniskowym CPK.

Konsultacje kierowane są do największych polskich i zagranicznych firm budowlanych oraz przedstawicieli branży specjalistycznych rozwiązań lotniskowych. Podczas rozmów wykonawcy podzieleni zostaną na grupy w ramach przyszłych pakietów wykonawczych. Spółka CPK chce przeprowadzić rozmowy zarówno z potencjalnymi generalnymi wykonawcami, jak też z podwykonawcami i dostawcami zaawansowanych technologii. 

Termin składania wniosków o udział w WKR upływa 6 lutego o godz. 12.00. Konsultacje będą prowadzone w języku polskim i angielskim. Szczegółowe informacje można znaleźć na platformie internetowej SmatPZP.

W ubiegłym roku spółka CPK przeszła od etapu planowania do projektowania, podpisując umowy z czterema biurami i konsorcjami projektowymi. Wykonana przez nie wielobranżowa dokumentacja złoży się w jeden spójny projekt całości inwestycji. Tylko dla części lotniskowej powstanie ok. 60 tys. rysunków, które zostaną włączone do cyfrowego środowiska projektowego.  

Master architektem, czyli projektantem terminalu pasażerskiego, dworca kolejowego, węzła przesiadkowego i systemu obsługi bagażu zostało brytyjskie konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold. Za przygotowanie dokumentacji projektowej m.in. dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych odpowiada libańskie biuro Dar Al-Handasah Consultants. Projekty tzw. obiektów wspierających np. wieży kontroli ruchu lotniczego, centrum operacyjnego, bazy utrzymaniowej dla samolotów itd. mogą trafić do łącznie 13 wykonawców, w tym polskich, z którymi CPK podpisał umowę ramową. Z kolei projektantem integracji systemów lotniskowych został hiszpański IDOM. 

W tym roku na terenie przyszłego lotniska, czyli na obszarze pozyskiwanym konsekwentnie przez spółkę CPK w drodze Programu Dobrowolnych Nabyć, powinny ruszyć pierwsze przygotowawcze roboty budowlane. Chodzi o rozbiórki, wycinki, niwelację terenu, budowę obiektów tymczasowych i inne prace niewymagające projektu architektoniczno-budowlanego. Dla tych prac spółka CPK podpisała w ubiegłym roku umowę ramową z ośmioma wykonawcami, wśród których znaleźli się: Budimex, Doraco, Mostostal Warszawa, NDI, Polimex Infrastruktura, PORR, Strabag i Trakcja. 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony