Przejdź do treści
Źródło artykułu

REA Space – rozwój technologii w obszarze inżynierii lotniczej i kosmicznej

Na Politechnice Rzeszowskiej powstała nowa spółka typu spin-off o nazwie REA Space. Firma skoncentrowana na rozwijaniu technologii w obszarze inżynierii lotniczej i kosmicznej będzie się zajmować m.in. technologiami satelitarnymi, bezzałogowymi systemami latającymi, nowoczesnymi napędami hybrydowymi dla lekkich aparatów bezzałogowych oraz efektywnymi i cichymi napędami śmigłowymi.

Założyciele i Zarząd REA Space

W skład zarządu spółki weszli: dr inż. Michał Kuźniar (prezes) – adiunkt w Katedrze Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa specjalizujący się w napędach lotniczych, dr hab. inż. Andrzej Majka, prof. PRz (członek Zarządu) – kierownik Katedry Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej, ekspert Komisji Europejskiej, posiadający doświadczenie w wielu projektach europejskich i krajowych, mgr inż. Jowita Pawluczy (członek Zarządu) – ekspert Komisji Europejskiej w obszarze technologii lotniczych i kosmicznych, posiadający doświadczenie w edukacji akademickiej oraz w zarządzaniu w przemyśle lotniczym, mgr inż. Kamil Kucharski (członek Zarządu) – asystent w Katedrze Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej, specjalista w zakresie przekładni lotniczych.

Obszary działalności REA Space

Działalność REA Space będzie skoncentrowana na rozwijaniu technologii w obszarze inżynierii lotniczej i kosmicznej, obejmującej:

  • drony – projektowanie, badania, produkcja i usługi związane z dronami cywilnymi i wojskowymi,
  • hybrydowe zespoły napędowe – zespoły napędowe dla niewielkich dronów charakteryzujące się wysoką sprawnością, niskimi kosztami produkcji i eksploatacji oraz niskim poziomem hałasu,
  • podsystemy statków powietrznych i kosmicznych – projektowanie, produkcja, testowanie i montaż,
  • integracja zespołów statków powietrznych i kosmicznych – badania, testowanie i integracja zespołów,
  • nowoczesne technologie – rozwój innowacyjnych technologii dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, nauki oraz innych sektorów gospodarki,
  • technologie wodorowe – rozwój technologii wodorowych dla lotnictwa i kosmonautyki.

REA Space skoncentrowana na efektywności i innowacjach

REA Space kładzie nacisk na dostarczanie klientom rozwiązań, które są zarówno wysoce efektywne, jak i energooszczędne. Bogate doświadczenie zespołu inżynierów pozwala na rzetelne i terminowe wykonywanie nawet najbardziej skomplikowanych zadań. Spółka jest otwarta na współpracę z partnerami z różnych sektorów gospodarki, oferując nowoczesne rozwiązania technologiczne w dziedzinie lotnictwa i kosmonautyki.

REA Space stanowi obiecujące rozszerzenie ekosystemu innowacyjnego Politechniki Rzeszowskiej, zyskując uznanie zarówno wśród specjalistów branżowych, jak i partnerów biznesowych. Spółka uczestniczy w rozwijaniu nowych technologii, przyczyniając się do postępu w dziedzinie inżynierii lotniczej i kosmicznej.

Na zdjęciu głównym od lewej: mgr inż. K. Kucharski, dr hab. inż. A. Majka, prof. PRz, dr inż. M. Kuźniar, mgr inż. J. Pawluczy, prof. dr hab. inż. J. Sęp (fot. D. Jakubiec)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony