Ratownictwo medyczne i udzielanie pomocy z powietrza w systemie bezpieczeństwa kraju

WSOSP Dęblin

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej i Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie zapraszają na konferencję naukową pt.: „RATOWNICTWO MEDYCZNE I UDZIELANIE POMOCY Z POWIETRZA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA KRAJU”

CEL KONFERENCJI
Prezentacja (pokaz) najnowszych technologii, procedur i doświadczeń w zakresie działań ratunkowych MEDEVAC. Przedstawienie doświadczeń służb cywilnych i mundurowych w procedurach ratowniczych służb bezpieczeństwa państwa. Prezentacja sprzętu dla działań MEDEVAC i CASEVAC. Omówienie zagrożeń związanych ze zdarzeniami masowymi.

PROGRAM NAUKOWY

17 kwietnia 2012r. (wtorek)

PANEL I – Doświadczenia użycia procedury MEDEVAC.
PANEL II – Szkolenie (kształcenie) pilotów i personelu medycznego w zakresie procedur medycznych i ewakuacji.
Pokaz ewakuacji z pola walki z użyciem śmigłowca.
Pokaz statyczny wyposażenia medycznego samolotu CASA C-295M (wersja MEDEVAC) i śmigłowca Eurocopter EC 135 (LPR).
W godzinach popołudniowych
Zwiedzanie Pałacu Zamoyskich w Kozłówce.
Kolacja integracyjna w zabytkowym parku przy pałacu.

18 kwietnia 2012r. (środa)
PANEL III – Perspektywy zastosowania procedury ewakuacji w dziedzinach służb bezpieczeństwa państwa z uwzględnieniem zdarzeń masowych.
PANEL IV – Nowoczesne technologie medyczne w medycynie ratunkowej.

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI
17 – 18 kwietnia 2012 r.
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH – DĘBLIN


Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się w komunikacie i na stronie WSOSP Deblin

Źródło: WSOSP Dęblin
comments powered by Disqus