Raport o doświadczeniach sektora lotniczego podczas EURO 2012

EURO 2012 logotyp Kwiatek

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012™ były dla polskiego lotnictwa wyzwaniem nadzwyczajnym, któremu zarówno porty lotnicze, PAŻP, jak również instytucje państwowe sprostały w sposób wyjątkowo godny uwagi i pozytywnej oceny.

Ze szczegółowymi wynikami i pozytywną oceną lotnictwa można zapoznać się w raporcie, jaki Minister Sportu i Turystyki, Pani Joanna Mucha, przesłała do Sejmu RP: Druk Sejmowy nr 1253 zatytułowany „Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ (styczeń - grudzień 2012 roku).

PAŻP i porty lotnicze w miastach-gospodarzach opracowały raport na temat doświadczeń w przygotowaniach do obsługi ruchu lotniczego podczas UEFA EURO 2012™. Raport ten jest branżowym podsumowaniem przygotowań infrastrukturalnych oraz opisem zastosowanych rozwiązań operacyjno-organizacyjnych lotnisk w miastach-gospodarzach Turnieju oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, które pozwoliły na uzyskanie tak dobrych wyników i zapewnieniu płynnej, bezpiecznej i sprawnej obsługi ruchu lotniczego w miesiącach maj – lipiec 2012 roku.

Raport branżowy publikujemy z dumą, mając nadzieję, że uzyskane w roku 2012 doświadczenia będziemy mogli wykorzystywać w przyszłości dla obsługi rosnącego ruchu lotniczego oraz kolejnych podobnych imprez, które generować będą dodatkowe peracje do i z polskich lotnisk oraz przeloty nad Polską.

Raport branżowy

Sprawozdanie: Druk Sejmowy nr 1253 „Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ (styczeń-grudzień 2012 r.)

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus