Przejdź do treści
Incydent na lotnisku w Piotrkowie Trybunalskim
Źródło artykułu

Raport końcowy PKBWL:” Na krótkiej prostej, przed wyrównaniem, spostrzegł samolot wykonujący niski przelot nad strefą lądowania skoczków spadochronowych”

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy 2020/1615z incydentu z udziałem samolotu PS-28 Cruiser (znaki rejestracyjne SP-GBD), do którego doszło 5 lipca 2020 r., na lotnisku w Piotrkowie Trybunalskim (EPPT).


W raporcie 2020/1615 czytamy:

W dniu 5 lipca 2020 r. pilot samolotowy PPL(A) wykonywał lot trasowy docelowo-powrotny samolotem PS-28 Cruiser, SP-GBD, z lotniska EPBC, poprzez kilka punktów zwrotnych i z międzylądowaniem na lotnisku EPPT. Na tym lotnisku planował wykonać kilka lądowań połączonych ze startem (konwojer).

Zbliżając się do ATZ EPPT otrzymał informację od Służby Informacji Powietrznej FIS, że na lotnisku odbywają się skoki spadochronowe. Skontaktował się drogą radiową z kierującym skokami na lotnisku EPPT i przyjął warunki do lądowania: „RWY 21 w użyciu, krąg samolotowy lewy”.

Po dolocie do lotniska pilot zadecydował o wykonaniu kręgów połączonych z „konwojerami”. Pierwsze dwa z nich przebiegły prawidłowo. W tym czasie pilot samolotu Skyvan SP-HOP, wywożącego skoczków spadochronowych, poinformował drogą radiową kierującego skokami o dokonanym zrzucie.

Następnie, w trakcie zniżania, nadał meldunek: „Piotrków radio, Skyvan, trzeci prawy do RWY 03” (kierunek przeciwny do RWY 21) i uzyskał zgodę na podejście. Pilot samolotu SP-GBD zgłosił, że znajduje się na pozycji z wiatrem, po czym dolatując do trzeciego zakrętu lewego kręgu do RWY 21 usłyszał korespondencję

„Panowie w trzecim poczekajcie, bo będę lądował”. Nie będąc pewien czy korespondencja jego dotyczy, poprosił drogą radiową o potwierdzenie. Według jego oświadczenia nie otrzymał odpowiedzi, a pomimo tego kontynuował lot do czwartego zakrętu kręgu.

Pilot samolotu SP-HOP oświadczył, że w trakcie zniżania słyszał kolejną korespondencję, tym razem od kierującego skokami, kierowaną do pilota SP-GBD, aby ten „oczekiwał w pozycji trzeci lewy do 21”.

Schemat lotniska EPPT

Pilot SP-GBD oświadczył, że odpowiedział, że „obserwuje sytuację na lotnisku i wykona „low pas””. Następnie kontynuował podejście, a gdy znalazł się na prostej do lądowania zauważył po przeciwnej stronie lotniska samolot Skyvan SP-HOP, podchodzący do lądowania na przeciwnym kierunku oraz opadających nad lotniskiem skoczków spadochronowych.

W tym czasie kierujący skokami wydał polecenie dla SP-GBD natychmiastowego przerwania podejścia, co pilot wykonał, odlatując w prawo i omijając lądujących skoczków. Pilot samolotu SP-HOP, znajdując się na prostej do RWY 03 upewnił się, „że nad pasem betonowym i szybowcowym RWY 03R nie ma skoczków” i kontynuował podejście. Na krótkiej prostej, przed wyrównaniem, spostrzegł samolot SP-GBD wykonujący niski przelot nad strefą lądowania skoczków spadochronowych.

Zauważył, że na polecenie kierującego skokami8, samolot ten wykonał zakręt w prawo i odleciał w kierunku zachodnim. Pilot samolotu SP-HOP wylądował bezpiecznie na RWY 03. Według oświadczenia, pilota samolotu SP-GBD „w trakcie lotu po kręgu, nie otrzymał informacji o potrzebie wydłużenia lotu na pozycji z wiatrem, wykonania orbity czy opuszczenia kręgu”.

Jest to sprzeczne z oświadczeniem pilota samolotu SP-HOP. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a wszyscy skoczkowie wylądowali bezpiecznie.


Przyczyna zdarzenia:

Kontynuowanie podejścia do niskiego przelotu pomimo zajętej przestrzeni nad lotniskiem i braku zgody kierującego skokami spadochronowymi na podejście.


Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia:

1) Niezastosowanie się pilota samolotu SP-GBD do poleceń kierującego skokami.
2) Podejście do lądowania i lądowanie samolotu SP-HOP na kierunku przeciwnym do przyjętego i przekazanego pilotowi SP-GBD kierunku lądowania.
3) Niezrozumienie korespondencji pilota SP-HOP przez pilota SP-GBD.


Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie sformułowano.


Propozycje zmian systemowych i/lub inne uwagi:

Szkoła lotnicza nakazała pilotowi samolotu SP-GBD szkolenie teoretyczne w wymiarze 2 godzin z zakresu przygotowania się oraz wykonywania lotów nad lotniskiem, na którym odbywają się loty szybowcowe lub skoki spadochronowe.


Pełny raport końcowy 2020/1615 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony