Radom planuje przedłużenie drogi startowej, mieszkańcy i wojsko piszą odwołania

Lotnisko Radom-Sadków

Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie planowanego przedłużenia i remontu pasa startowego lotniska w Radomiu wpłynęło, według danych serwisu radom24.pl, aż 12 odwołań. Większość pochodzi od mieszkańców pobliskiego Małęczyna, których nieruchomości leżą na planowanym przedłużeniu drogi startowej. Ale odwołanie złożyło też wojsko.

Odwołanie od wojska, które współużytkuje infrastrukturę radomskiego portu jest niespodzianką. Serwis radom24.pl podaje, że wynika ono z faktu, iż jedna z nieruchomości, którą lotnisko przedstawiło jako jej, zdaniem żołnierzy znajduje się w dyspozycji wojska.

Wszystkie odwołania trafią do ministerstwa infrastruktury, nie wiadomo kiedy zostaną rozpatrzone. Natomiast wicewojewoda Artur Standowicz przyznaje, że decyzja o budowie drogi startowej ma rygor natychmiastowej wykonalności...

Cały artykuł można przeczytac na stronie www.rynekinfrastruktury.pl

Źródło: rynekinfrastruktury.pl
comments powered by Disqus