Przejdź do treści
Źródło artykułu

PZL Mielec laureatem konkursu Solidny Pracodawca Roku

Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu po raz trzeci zostały uhonorowane tytułem Solidnego Pracodawcy w plebiscycie, którego celem jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, szczególnie tych, którzy w swojej działalności wdrażają najciekawsze rozwiązania z zakresu HR.

Projekt Solidny Pracodawca promuje firmy i podmioty gospodarcze prowadzące wzorcową politykę personalną, przekładającą się na wysoką jakość produktów i usług, świadczonych na wymagającym rynku polskim i rynkach zagranicznych.

W XIX edycji plebiscytu, nagrodę Solidny Pracodawca Roku Podkarpacie otrzymały Polskie Zakłady Lotnicze. Nagroda potwierdza wiarygodność i rzetelność działania firmy.

"Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu funkcjonują w myśl zasady dwustronnego szacunku – pracodawcy dla pracownika i pracownika dla pracodawcy" – mówi Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PZL Mielec Janusz Zakręcki. "Tytuł Solidnego Pracodawcy Podkarpacia 2021 to powód do dumy, ale też dowód, że firma skutecznie troszczy się o każdego zatrudnionego. Wdrażane liczne rozwiązania w zakresie HR są elastyczne i uniwersalne, a szczere i uczciwe traktowanie załogi przekłada się na świetne wyniki finansowe niosące wymierne korzyści dla firmy i dla samych pracowników."

Nagroda Solidny Pracodawca Roku przyznawana jest firmom, które kierują się wysoką kulturą zatrudnienia przekładającą się wprost na dbałość o bezpieczeństwo oraz warunki pracy i rozwój pracowników.

"Ta nagroda to potwierdzenie, że nasza firma jest postrzegana na rynku pracy jako wiarygodny i odpowiedzialny społecznie pracodawca. Jest również dla nas kolejnym dowodem, że inwestycja i trud podejmowany, aby rozwijać pasję i wiedzę lotniczą gwarantuje sukces rynkowy, a kandydatom daje mocny argument, że warto rozwijać skrzydła kariery zawodowej w naszej firmie." – powiedziała Marta Rokoszak, Członek Zarządu, Dyrektor Personalna PZL Mielec.

Głównymi kryteriami, jakimi kieruje się kapituła konkursowa jest ocena m. in. warunków pracy w firmie, przestrzeganie przepisów BHP i prawa pracy, terminowość wypłat, świadczenia socjalne oraz dynamika zatrudnienia. Pod uwagę bierze także opinie zewnętrznych instytucji, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Pracy czy lokalne władze. Wpływ na ostateczny werdykt ma również zaangażowanie firmy w podnoszenie kwalifikacji pracowników, wdrażanie programów motywacyjnych i działalność przedsiębiorstwa na rzecz lokalnej społeczności.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony