PSP: Udało się! TMA Warszawa obronione

Planowane zmiany struktury przestrzeni powietrznej TMA EPWA (fot. PAŻP)

Po raz kolejny dzięki udziałowi Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego w konsultacjach oraz uporowi PSP udało się wypracować rozsądny kompromis w zmianie przestrzeni TMA Warszawa dający pilotom głównie z Łęk Kościelnych i Konopek możliwości lotów w popularnych kierunkach.

Zmiana  struktur przestrzeni powietrznej w rejonie TMA Warszawa w związku z optymalizacją dolotów do lotniska Warszawa/Modlin była konsultowana zgodnie z procedurą   konsultacji  na  stronie  www.pansa.pl oraz dla stronie www.dlapilota.pl. Ponadto informację o konsultacjach rozesłano bezpośrednio do zainteresowanych podmiotów. Wpłynęło łącznie 7 formularzy (6 z nich zawierało pozytywną ocenę zmian bądź stwierdzało brak wpływu na działalność lotniczą, 1 formularz zawierał propozycję modyfikacji segmentu TMA EPWA B). Ponadto PAŻP otrzymał stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego (PSP), w którym zwrócono uwagę na ograniczenie możliwości wykonywania lotów paralotniowych w okolicach Łęk  Kościelnych oraz Konopek (wynikające również ze zmiany granic TMA EPWA B).

Po  przeanalizowaniu zgłoszeń Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opracowała zmiany uwzględniające w miarę możliwości uwagi PSP do poprzedniej koncepcji, zgodnie z rys. 1. Planowany termin wejścia w życie: 27.04.2017 r.

Bardzo dziękuje zespołowi PAŻP za owocne negocjacje – powiedział Paweł Warzybok z Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego.


Rys. 1.: Planowane zmiany struktury przestrzeni powietrznej TMA EPWA

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Paralotniowe
comments powered by Disqus