Przedstawiciele ICAO w Polsce – rozpoczęcie badań incydentu lotniczego na Białorusi

Przedstawiciele ICAO w Polsce (fot. ULC)

W dniach 4-6 sierpnia 2021 r., w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyła się wizyta przedstawicieli Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. ICAO) w Polsce. To pierwsze z cyklu kilku międzynarodowych spotkań, których celem jest zbadanie i wyjaśnienie incydentu lotniczego z 23 maja 2021 r., dotyczącego nieplanowanego lądowania samolotu (rejs FR4978) w Mińsku na Białorusi.

Na zdjęciu: dwaj przedstawiciele ICAO z wiceprezesem ULC Michałem Witkowskim oraz dyrektorami departamentu Spraw Międzynarodowych, Operacyjno-Lotniczego i Ochrony w Lotnictwie Cywilnym  ►

Wizyta w Polsce miała przybliżyć przedstawicielom zespołu „ICAO Fact Finding Investigation Team” szczegóły wydarzenia, a także procedury stosowane przez polski nadzór lotniczy oraz procedury operacyjne linii lotniczej, której samolot i załoga brali udział w zdarzeniu.

Wizyta przedstawicieli ICAO to efekt decyzji podjętej na specjalnym posiedzeniu Rady o wszczęciu na wniosek Polski, niezależnego dochodzenia w sprawie incydentu na Białorusi.

Przedmiotem badania jest ustalenie faktów oraz czy doszło do naruszenia przez którekolwiek państwo członkowskie ICAO międzynarodowego prawa lotniczego, w tym konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, tzw. konwencji chicagowskiej.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus