Przedłużony termin zgłoszeń kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego

Kontrolerzy ruchu lotniczego (fot. PAŻP/FB)

Twoją pasją jest lotnictwo i nowoczesne technologie? Marzysz o pracy w służbach żeglugi powietrznej? A może jeszcze nie masz sprecyzowanych celów i jesteś otwarty na nowe wyzwania?

Dla wszystkich zainteresowanych Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ma dobrą informację. Jeśli nie zdążyliście złożyć aplikacji do 12 listopada – nic straconego. Wychodząc naprzeciw prośbom i oczekiwaniom Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podjęła decyzję o przedłużeniu naboru na kurs na Kontrolera Ruchu Lotniczego. Aplikacje można przesyłać do 25 listopada 2019 roku.

Zachęcamy wszystkich, którzy myślą o zawodzie kontrolera ruchu lotniczego i chcą spróbować swoich sił w rekrutacji, do wypełniania formularza aplikacyjnego znajdującego się na stronie www.pansa.pl w zakładce: KARIERA i postępowania zgodnie z zamieszczonymi w nim instrukcjami.

Nabór kończy się 25 listopada 2019 roku. Wypełnij i prześlij FORMULARZ już teraz!

Dlaczego PAŻP poszukuje Kontrolerów Ruchu Lotniczego?

Rozwijający się dynamicznie światowy rynek lotniczy nie tylko napędza gospodarkę i ułatwia przemieszczanie się z miejsca na miejsce, ale stawia także pewne wymagania. Koniecznym jest między innymi nieustanne unowocześnianie systemów łączności, nawigacji i dozorowania, dostosowywanie kształtu przestrzeni powietrznej do rosnącego i zmieniającego swój charakter ruchu lotniczego (także bezzałogowego), rozwijanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i zacieśnianie współpracy między podmiotami lotniczymi. Zwiększanie pojemności sektorowej oraz wprowadzanie procedur nawigacyjnych umożliwiających utrzymywanie mniejszych separacji wymaga zarazem większej obsady operacyjnej. Pamiętajmy, że priorytetem w lotnictwie jest zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Do roku 2024 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zamierza wyszkolić blisko 140 pracowników operacyjnych służb kontroli ruchu lotniczego. Dziś PAŻP zatrudnia ich około 580. Każdego dnia mają oni pod swą opieką 3,5 tysiąca statków powietrznych przecinających polskie niebo.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane na kurs, czeka blisko 2 lata jedynych w swoim rodzaju, wyjątkowych „studiów” lotniczych. To zasób wiedzy i umiejętności, które można nabyć wyłącznie w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Rozpoczęcie kursu oznacza automatycznie nawiązanie stosunku pracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Umowa o pracę jest umową na czas określony zawieraną na czas trwania szkolenia.

Jak wygląda szkolenie?

Pierwszym etapem jest szkolenie podstawowe, składające się głównie z zajęć teoretycznych. Podczas tej części kursant opanuje wiedzę z zakresu prawa lotniczego, meteorologii, przepisów ruchu lotniczego, nawigacji, osiągów statków powietrznych i innych przedmiotów – słowem wiedzę o lotnictwie, w dawce i natężeniu pozwalającym na późniejsze rozpoczęcie etapu nauki na symulatorze. Po zakończeniu szkolenia podstawowego następuje podział kursantów na poszczególne rodzaje służby lotniczej.

Badając predyspozycje i umiejętności, kursanci kierowani są na szkolenia w zakresie radarowych służb kontroli obszaru, zbliżania lub proceduralnej kontroli lotniska. Decyzja o przydziale do konkretnej służby podejmowana jest na podstawie wyników szkolenia podstawowego. Kandydat musi być gotowy do podjęcia pracy w wybranym przez Pracodawcę organie.


Nauka w Ośrodku Szkolenia Personelu ATS w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

W trakcie trwania kolejnego etapu szkolenia do uprawnienia kursanci zdobywają wiedzę w zakresie dedykowanej służby. Zakończenie tej części nauki pozwala w końcu na rozpoczęcie szkolenia praktycznego na symulatorze.

Podczas całego szkolenia skrupulatnie sprawdzana jest odporność na stres, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i pracy w zespole. Szkolenie praktyczne na symulatorze kończy się egzaminem, po którym kursant zdobywa licencję praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL - Student-Air Traffic Controller Licence), uprawniającą do podjęcia praktyki na stanowisku operacyjnym tj. w żywym ruchu pod nadzorem instruktora. Ostatni etap szkolenia odbywa się w docelowym miejscu pracy kursanta i trwa nie krócej niż 10 miesięcy.

Szkolenie kończy sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych podczas całego okresu nauki. Sprawdzenie to ma charakter egzaminu państwowego, na podstawie którego wydawana jest licencja Kontrolera Ruchu Lotniczego uprawniająca do samodzielnego pełnienia służby, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim statkom powietrznym, znajdującym się w przestrzeni odpowiedzialności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus