Projekt rozporządzenia – konsultacje społeczne ULC

ULC

Na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego został opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej. Dokument został udostępniony z dniem 1 lipca 2013 r. w celu dokonania konsultacji społecznych.

Zmiana dokumentu ma na celu rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą wystąpić do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o nadanie oznaczenia lokalizacji, o którym mowa w pkt 1.9 tomu II Załącznika 10 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, poprzez dodanie do niego zgłaszających lądowisko do ewidencji lądowisk lub posiadacza nieruchomości, na której znajduje się lądowisko, w zależności od tego, czy lądowisko podlega obowiązkowi zgłoszenia do ewidencji lądowisk czy nie.

Projektowana zmiana wynika z postulatów zgłaszających lądowiska, od których wpływają wnioski o nadanie oznaczenia lokalizacji, jednak z uwagi na obecny stan prawny Prezes ULC nie może nadać oznaczenia lokalizacji zainstalowanych na lądowiskach.

W ramach konsultacji społecznych projekt rozporządzenia otrzymały:

 • Aeroklub Polski
 • Dowództwo Wojsk Lądowych
 • Dowództwo Sił Powietrznych
 • Dowództwo Marynarki Wojennej
 • Krajowe Towarzystwo Lotnicze AOPA POLAND
 • IATA Poland
 • Instytut Meteorologii i gospodarki wodnej Państwowy Instytut Badawczy
 • Krajowa Rada Lotnictwa
 • Polska Agencji Żeglugi Powietrznej
 • Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A
 • Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze
 • Lotnicza Amatorska Federacja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Związek Regionalnych Portów Lotniczych z siedzibą w Łodzi
 • Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego
 • Związek Zawodowy Pracowników Portu Lotniczego Warszawa – Okęcie
 • Związek Zawodowy Pracowników Państwowe Porty Lotnicze Pracowników Spółek z Udziałem Przedsiębiorstwa i Lotnisk Niekomunikacyjnych
 • Związek Zawodowy Pracowników Technicznych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • Forum Związków Zawodowych
 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych – Lewiatan
 • Business Centre Club – Związek Pracodawców
 • Związek Rzemiosła Polskiego

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pełny tekst rozporządzenia znajduje się tutaj

(mz)

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus