Przejdź do treści
Lotnictwo - kierunek studiów w Wojskowej Akademii Technicznej (fot. WAT)
Źródło artykułu

Prestiżowe certyfikaty dla trzech kierunków studiów, w tym lotnictwa, w WAT

Trzy kierunki studiów prowadzonych na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej otrzymały prestiżowe certyfikaty. Inżynierię bezpieczeństwa pozytywnie oceniła Polska Komisja Akredytacyjna. Kierunki mechatronika oraz lotnictwo i kosmonautyka certyfikowała Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych.

Wyróżnienia Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT są równocześnie europejskimi certyfikatami jakości kształcenia EUR-ACE Label – na mocy porozumienia z Europejską Siecią na rzecz Akredytacji Kierunków Inżynierskich (European Network for Accreditation of Engineering Education). Akredytacje te otrzymały dwa kierunki: mechatronika oraz lotnictwo i kosmonautyka prowadzone na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia. Certyfikat został przyznany do końca roku akademickiego 2027/2028.

Uroczyste wręczenie Certyfikatów KAUT i EUR-ACE Label odbyło się w 12 stycznia 2024 r. w trakcie Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych organizowanej przez Politechnikę Morską w Szczecinie.

W grudniu 2023 roku prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oceniło jakość kształcenia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na poziomie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim. Certyfikat PKA obowiązuje do roku akademickiego 2029/2030.

Inżynieria bezpieczeństwa skupia się na zapewnieniu ochrony ludzi, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacyjnych. Studenci tego kierunku zdobywają kompetencje niezbędne do przeciwdziałania różnym zagrożeniom związanym z katastrofami w obszarach techniki, takich jak energetyka jądrowa, transport, budownictwo, przemysł chemiczny, wydobywczy i zbrojeniowy. Ponadto, kształcą się w zakresie skutecznego reagowania na trzęsienia ziemi, huragany, lawiny, powodzie. Uzyskane umiejętności pozwalają absolwentom skutecznie chronić społeczeństwo również przed atakami terrorystycznymi i aktami sabotażu.

Studia mechatroniczne przygotowują do roli projektanta, wytwórcy i eksploatatora zaawansowanych urządzeń technicznych. Program opiera się na wiedzy z zakresu mechaniki, elektroniki i informatyki stosowanej. Studenci tego kierunku korzystają z narzędzi komputerowego wspomagania projektowania. Zdobywają kompetencje w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji różnorodnych urządzeń i systemów technicznych, wykorzystujących struktury mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, mikromechaniczne, elektromechaniczne, elektryczne i optyczne, z mikroprocesorowym układem sterowania.

Studenci kierunku technika lotnicza i kosmiczna zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu projektowania, produkcji i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych. Program studiów umożliwia zgłębianie zaawansowanych technologii konstrukcyjnych. Studenci mają okazję poznawać innowacyjne materiały oraz korzystać z nowoczesnych technik komputerowych. Kształcenie przybliża także obszar najnowszej elektroniki i rozbudowane systemy diagnostyczne, które gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających. Absolwenci znajdują zatrudnienie związane z mechaniką, materiałami i technologiami lotniczymi, elektroniką i techniką mikroprocesorową, automatyką, elektrotechniką, informatyką stosowaną i IT (technikami komputerowymi).

Lista wszystkich kierunków studiów akredytowanych przez PKA oraz KAUT znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej WAT.

Karolina Duszczyk

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony