Przejdź do treści
Dron uderzeniowy nowej generacji GLADIUS-2 (fot. WB Electronics S.A.)
Źródło artykułu

Praca rozwojowa na drony uderzeniowe nowej generacji GLADIUS-2

6 września br., podczas XXX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, w obecności Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pana Pawła Solocha, zawarto umowę na realizację pracy rozwojowej mającej na celu opracowanie bezzałogowego statku poszukiwawczo-uderzeniowego GLADIUS-2.

Przedmiotem umowy, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a WB Electronics S.A., jest realizacja pracy rozwojowej, której efektem będzie opracowanie kilku prototypów bezzałogowego statku poszukiwawczo-uderzeniowego wraz z dokumentacją techniczną dla systemów amunicji krążącej GLADIUS. W wyniku realizacji pracy rozwojowej GLADIUS-2 Siły Zbrojne RP rozwiną zdolności w zakresie błyskawicznego, skrytego i precyzyjnego rażenia ważnych z operacyjnego punktu widzenia wysokowartościowych celów i obiektów przeciwnika, na dystansie przekraczającym 100 km.

Dzięki innowacyjnemu podejściu projektowemu, nowy produkt stanowić będzie odpowiedź na wymagania współczesnego oraz przyszłego, dynamicznego pola walki, z uwzględnieniem doświadczeń z ostatnich konfliktów zbrojnych, w których precyzyjna artyleria dalekiego zasięgu odgrywa kluczową rolę – w szczególności polegającej na destabilizacji pracy systemów rozpoznania i wsparcia dowodzenia, a także systemów antydostępowych (przełamywania stref A2AD przeciwnika), jak również w ramach prowadzenia ognia kontrbateryjnego.

Wartość zamówienia wynosi ok. 50 mln złotych brutto, a termin zakończenia pracy rozwojowej został przewidziany w 2026 r.

Dron uderzeniowy nowej generacji GLADIUS-2 (fot. WB Electronics S.A.)

(fot. WB Electronics S.A.)

W ramach realizacji pierwszego etapu programu GLADIUS, w dniu 6 maja 2022 r., została zawarta umowa pomiędzy Agencją Uzbrojenia a WB Electronics S.A. na dostawę 4 bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym, zgodnie z którą pierwsze dostawy elementów systemu zostaną zrealizowane już w 2022 r.

Bateryjne moduły bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS przeznaczone będą do precyzyjnego rażenia celów na donośności 100 km oraz do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza z wykorzystaniem rozpoznawczych bezzałogowych statków powietrznych FT-5, wyposażonych w głowice optoelektroniczne umożliwiające rejestrację obrazu, zarówno w świetle dziennym jak i z wykorzystaniem termowizji. Rolę efektorów systemu będą pełniły uderzeniowe bezzałogowe statki powietrzne GLADIUS, zintegrowane  z użytkowanym w Siłach Zbrojnych RP systemem kierowania ogniem TOPAZ.  W skład bateryjnego modułu wejdą: wyrzutnie, wozy dowodzenia, amunicyjne i obsługi technicznej oraz zapas uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych GLADIUS.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony