Posiedzenie Zespołu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami

Zderzenia statków powietrznych z ptakami - broszura (fot. ULC)

13 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie powołanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Zespołu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

Uczestnicy tegorocznego spotkania, oprócz możliwości zapoznania się z najnowszymi informacjami dotyczącymi działań podejmowanych w celu ograniczania zagrożeń i minimalizacji ryzyka powodowanego przez zwierzęta dla bezpieczeństwa lotniczego, dzięki uprzejmości Kierownictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, (gdzie odbyło się spotkanie) mieli również okazję zapoznać się z działem używanym do wykonywania badań skutków zderzeń statków powietrznych oraz laboratorium Instytutu.

Urząd Lotnictwa Cywilnego dziękuje wszystkim prelegentom za współtworzenie wydarzenia. Uczestnicy mieli m.in. możliwości wysłuchania prezentacji nt. doświadczeń związanych z zarządzaniem zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta na lotniskach w Lublinie, Krakowie oraz Wrocławiu.

 

ULC cieszy się również z wyrażonych deklaracji chęci współpracy z ośrodkami naukowymi oraz ekspertami w dziedzinie ornitologii. Ma też nadzieję, że działania Zespołu przyczynią się do zapewnienia odpowiednich metod i narzędzi oraz procedur i systemów, jak również regulacji umożliwiających efektywne i skuteczne zarządzanie zagrożeniami powodowanymi przez zwierzęta na lotniskach i w przestrzeni powietrznej.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą broszurą dotyczącą zderzeń statków powietrznych z ptakami. Dokument stanowi kompendium wiedzy na temat ryzyka zderzeń z ptakami, migracji oraz koncentracji ptaków w Polsce, działań podejmowanych w celu unikania zderzeń, a także raportowania zdarzeń. Urząd wyraża przekonanie, że publikacja stanowić będzie źródło cennych informacji i przyczyni się do zapewnienia jeszcze wyższego poziomu bezpieczeństwa w naszej krajowej przestrzeni powietrznej i na lotniskach. Dokument został przygotowany w ramach działań Komitetu do spraw zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami, którego jednym z celów jest zwiększanie świadomości na temat zagrożeń powodowanych przez zwierzęta (zwłaszcza ptaki) dla bezpieczeństwa operacji lotniczych.

ULC życzy ciekawej lektury!

Do pobrania:
•  Zderzenia statków powietrznych z ptakami - broszura wersja elektroniczna
•  Zderzenia statków powietrznych z ptakami - broszura wersja do druku

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus