Przejdź do treści
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury (fot. Port Lotniczy Olsztyn-Mazury)
Źródło artykułu

Port Lotniczy Olsztyn – Mazury z Certyfikatem ULC

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury uzyskał Certyfikat Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Certyfikat lotniska, zgodny z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014, z rąk Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego odebrał Prezes Spółki Warmia i Mazury.

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury zakończył proces certyfikacji według europejskich norm i standardów, uzyskując certyfikat lotniska zgodny z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014. Powyższy dokument potwierdza tym samym, że lotnisko spełnia wszelkie wymagania europejskie w zakresie zasad prawidłowego funkcjonowania lotniska, jego infrastruktury, wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz niezbędnych procedur służących bezpieczeństwu prowadzania operacji lotniczych.

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury przed otrzymaniem europejskiego dokumentu, legitymował się certyfikatem wydanym przez ULC, który opierał się o przepisy krajowe. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej ustanawiającego wymagania i procedury administracyjne na poziomie unijnym, wprowadzony został nowy system certyfikacji. Podstawą tego systemu jest standaryzacja wymagań dla lotnisk w całej Europie.

Fakt posiadania certyfikatu przez Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, oprócz gwarancji bezpieczeństwa dla pasażerów, jest niezmiernie istotną informacją dla przewoźników lotniczych obecnych już na Warmińsko-Mazurskim lotnisku ale również i dla przewoźników planujących dopiero uruchamianie swoich połączeń.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony