Przejdź do treści
Źródło artykułu

Porozumienie WAT ze Związkiem Polskich Spadochroniarzy

Wspólne działania na rzecz edukacji i rozwoju podchorążych WAT poprzez propagowanie wiedzy i umiejętności z zakresu skoków spadochronowych to najważniejsze postanowienie porozumienia zawartego między Wojskową Akademią Techniczną, XIII Oddziałem Związku Polskich Spadochroniarzy oraz Fundacją „Teraz Wojsko Polskie”.

Umowę, przy udziale Sekcji Skoków Spadochronowych S3 WAT, podpisali 15 marca 2023 r. Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak i Prezes Zarządu Związku oraz Fundacji Dariusz Bojsza.

XIII Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy został utworzony 29 czerwca 2022 r. w Wojskowej Akademii Technicznej. Formacja powstała w oparciu o elitarną Sekcję Skoków Spadochronowych S3 WAT im. Cichociemnego Jana Piwnika ps. „Ponury”, zrzeszającej grono studentów wojskowych, którzy mają ambicje podnosić swoje kwalifikacje bojowe i rozwijać się w zakresie spadochroniarstwa. Do Sekcji S3 WAT mogą dostać się podchorążowie, którzy spełniają wysokie kryteria i marzą o służbie w wojskach specjalnych lub aeromobilnych. Fundacja „Teraz Wojsko Polskie” wspiera działania podchorążych – członków sekcji.

W ramach współpracy strony zobowiązały się do upowszechniania sportu spadochronowego, kultywowania tradycji i obyczajów spadochroniarstwa oraz prowadzenia szkolenia młodzieży dla potrzeb obronności kraju oraz upowszechnienia sportów obronnych.

Na podstawie zawartej umowy WAT zadeklarował pomoc Związkowi w organizacji rekrutacji, w tym testów sprawności fizycznej oraz testów psychologicznych oraz delegowania członków działającej przy uczelni sekcji spadochronowej na szkolenia praktyczne oraz zawody spadochronowe.

Związek zobowiązał się do udzielania sekcji wsparcia organizacyjnego oraz finansowego podczas organizacji zawodów sportowych. Fundacja z kolei będzie promować szkolnictwo wojskowe oraz Siły Zbrojne RP, a także wspierać członków sekcji ubiegających się o wstąpienie do jednostek Wojsk Specjalnych.

„Podpisane porozumienie z jednej strony jest formalnym poświadczeniem wieloletniej współpracy Związku i WAT, z drugiej strony otwiera furtkę do realizacji w przyszłości nowych przedsięwzięć, stwarzających jeszcze lepsze warunki do rozwoju podchorążych” – tłumaczył Dariusz Bojsza.

(fot. Katarzyna Puciłowska)

W uroczystości uczestniczyła Barbara Piwnik, była minister sprawiedliwości i prokurator generalna RP, bratanica cichociemnego Jana Piwnika ps. „Ponury”, patrona Sekcji Skoków Spadochronowych WAT.

Spotkanie zakończyła prelekcja dotycząca historii Szkoły Rycerskiej, zatytułowana „Pamiętaj, żeś miał honor być kadetem”, którą wygłosił dr hab. inż. Adam Ostanek, prof. WAT.

Paulina Arciszewska-Siek

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony