Przejdź do treści
Źródło artykułu

Porozumienie SG i ULC w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

W dniu 24 listopada 2023 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej a Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego o współdziałaniu w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dokument określa szczegółowe zasady wymiany informacji pomiędzy stronami w zakresie nadzoru, sposobu i zakresu informowania ULC przez funkcjonariuszy SG o zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Porozumienie określa również zakres współpracy dotyczący działań związanych z obserwacją osób przebywających na terenie lotniska w celu wykrycia osób mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa transportu lotniczego, zasady udziału funkcjonariuszy SG w zespołach audytowych ULC a także udziału przedstawicieli SG w komisjach egzaminacyjnych dla kandydatów na operatorów kontroli bezpieczeństwa.

Podpisane w minionym tygodniu porozumienie zastąpi dotychczasowe, które funkcjonowało od 2016 r.

Zakres nowego porozumienia jest wynikiem zebranego doświadczenia i wieloletniej współpracy pomiędzy Strażą Graniczną a Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego a także wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony