Porozumienie PAŻP z WAT

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Pan Krzysztof Banaszek oraz Prof. dr hab. inż. Marian Wnuk - Dziekan Wydziału Elektroniki WAT podpisali dokument, którego przedmiotem jest współpraca w dziedzinie: badań naukowych i wdrożeniowych oraz staży pracowników.
Podpisany list intencyjny umożliwi:

  1. organizowanie staży naukowych i zawodowych dla pracowników drugiej Strony,

  2. organizowanie roboczych wizyt w Jednostkach drugiej Strony,

  3. wspólne opracowywanie projektów badawczo-rozwojowych,

  4. wspólne opracowywanie i testowanie procedur nawigacji,

  5. wzajemne udostępnianie bazy aparaturowo-sprzętowej i laboratoriów, do realizacji wspólnych i własnych prac badawczo-wdrożeniowych,

  6. rozpowszechnianie informacji o działalności i wspólnych osiągnięciach,

  7. organizowanie praktyk studentów WAT w Agencji.


Wspólne prowadzenie i rozwijanie badań naukowych i wdrożeniowych na potrzeby Polskiej Agencji Żeglugi Podwietrznej przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz podniesie kwalifikacje kadry naukowo-badawczej i pracowników inżynieryjno-technicznych obu stron porozumienia.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus