Przejdź do treści
Porozumienie PANS w Chełmie o współpracy z PZL-Świdnik (fot. PANS w Chełmie)

Porozumienie PANS w Chełmie o współpracy z PZL-Świdnik

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik" to kolejne przedsiębiorstwo, z którym Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie podejmie współpracę.

W dniu 13 września br. w siedzibie PZL-Świdnik przedstawiciele PANS w Chełmie, JM Rektor, Arkadiusz Tofil oraz Dyrektor Centrum Lotniczego Łukasz Puzio podpisali porozumienie. PZL-Świdnik reprezentowali Prezes Zarządu Jacek Libucha oraz Bartosz Śliwa – Członek Zarządu.

PZL-Świdnik jest jednym z niewielu producentów śmigłowców na świecie, i jednym z największych pracodawców w regionie lubelskim. Współpraca pomiędzy jednostkami dotyczyć ma działalności edukacyjnej, badawczej oraz ma na celu realizację wspólnych projektów. Jej wymiernymi efektami będzie możliwość odbywania praktyki i staży w PZL-Świdnik przez studentów i absolwentów specjalności lotniczych PANS w Chełmie.

PZL-Świdnik i PANS w Chełmie będą współdziałać w oparciu o wzajemne zaufanie, wykorzystując różnorodne doświadczenia i dostępne narzędzia w celu stworzenia synergicznego środowiska, które wspólnie dążyć będzie do zwiększenia efektywności w dziedzinie rozwoju kluczowych zasobów ludzkich, programów badawczych, wiedzy praktycznej, a także zaplecza badawczego i edukacyjnego.

Porozumienie PANS w Chełmie o współpracy z PZL-Świdnik (fot. PANS w Chełmie)2
FacebookTwitterWykop

Nasze strony