Porozumienie MSZ-ULC dotyczące ustanowienia Stałego Przedstawiciela RP przy ICAO

Podpisanie porozumienia MSZ-ULC dotyczącego ustanowienia Stałego Przedstawiciela RP przy ICAO (fot. ULC)

Wiceminister Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński oraz Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, podpisali Porozumienie w sprawie zasad współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie działalności Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Montrealu (Kanada). Uroczystość odbyła się 25 września 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Trudna sytuacja branży lotniczej wywołana COVID-19, a także budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), rozwój polskich linii lotniczych, wybory na Sekretarza Generalnego ICAO oraz potrzeba wzmocnienia pozycji Polski wśród europejskich instytucji lotnictwa cywilnego poprzez aktywną obecność na forum ICAO, to tylko niektóre z tematów, które Polska planuje podejmować i wspierać w ramach prac tej organizacji.

– Rozumiejąc pilną potrzebę podniesienia współpracy z ICAO na wyższy poziom wypracowaliśmy wspólnie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego rozwiązanie, które pozwala zwiększyć naszą obecność w organizacji i lepiej realizować polskie interesy. – podkreślił wiceminister Jabłoński.

Współpraca pomiędzy MSZ oraz ULC to doskonały przykład synergii i efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich w dobie COVID-19 w administracji publicznej. Jestem przekonany, że nasza stała obecność w Montrealu – stolicy światowego lotnictwa cywilnego – oraz współpraca i wsparcie ze strony MSZ przełoży się na wiele korzyści dla polskiego sektora lotniczego, strategicznych projektów lotniczych oraz wizerunku Polski jako silnego, wiarygodnego i kompetentnego partnera – powiedział Prezes ULC.

Stały Przedstawiciel RP przy ICAO rozpocznie wykonywanie obowiązków z dniem 1 października 2020 r. Stanowisko to zostało powierzone Dariuszowi Wiśniewskiemu Konsulowi Generalnemu RP w Montrealu.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) jest wyspecjalizowaną agencją ONZ utworzoną na mocy Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Jej główna siedziba znajduje się w Montrealu (Kanada). ICAO współpracuje ze 193 państwami członkowskimi i grupami interesariuszy. Od 1 października 2020 r. Polskę w organizacji będzie reprezentował Konsul Generalny RP w Montrealu

Dariusz Wiśniewski jest zawodowym dyplomatą, ukończył studia wyższe na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i Oxford University. W MSZ pracuje od 1994 r., posiada stopień dyplomatyczny ambasadora tytularnego.

Pracował na placówkach w Waszyngtonie i Zagrzebiu na stanowiskach do spraw politycznych, w latach 2013-2015 był Konsulem Generalnym RP w Lyonie, od września 2016 r. do sierpnia 2017 kierował jako chargé d’affaires Ambasadą RP w Paryżu. 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus