Przejdź do treści
AIP - książka

Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 250, MIL AIP AIRAC AMDT 141, VFR AIP AIRAC AMDT 152

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 250, MIL AIRAC AMDT 141, VFR AIP AIRAC AMDT 152.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 250

Obowiązuje od / Effective from 21 APR 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:

- aktualizacja opłat za usługi nawigacyjne;
- zmiany edytorskie.

ENR:
- zmiana zapisów dot. punktów wlotowych/wylotowych na granicy poziomej Baltic FRA;
- zmiana dolnej granicy LTMA Gdańsk w sektorze A;
- wprowadzenie RMZ POZNAŃ oraz aktualizacja zapisów o utracie łączności (RCF) w strefie RMZ WARSZAWA;
- aktualizacja wykazu oznaczeń kodowych używanych w FIR EPWW, wprowawdzenie punktów: AMEDU, DIODA, INFUX, IXSIQ, LUQIQ;
- wprowadzenie stref czasowo rezerwowanych: EPTR06, EPTR17, EPTR30, EPTR41, EPTR42, EPTR43, EPTR47, EPTR56, EPTR58, EPTR175, EPTR176, EPTR177, EPTR178, EPTR184, EPTR185, EPTR186;
- zmiany w strefach czasowo rezerwowanych: EPTR18, EPTR20D, EPTR22A, EPTR44, EPTR59, EPTR170;
- usunięcie strefy czasowo rezerwowanej EPTR151;
- wprowadzono MRT: 144-156;
- zmiany w MRT: 7, 114, 118;
- usunięcie MRT: 5, 6, 8, 9, 10;
- usunięcie stref zagrożenia wybuchem nad tłoczniami gazu: Kotowo i Lubaczów;
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych – farmy wiatrowe: Donaborów, Kostomłoty, Pawłowo, Warta;
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Zawada;
- wprowadzenie informacji i rejonach działalności lotniczej: BEDNARY AREA (007), LUBIN AREA (008), JEZIORO JAMNO AREA (038);
- aktualizacja informacji o rejonach działalności lotniczej: KOBYLNICA AREA (001), RADAWIEC AREA H (020H), PRUSZCZ AREA A, D, E (022A, 022D, 022E);
- usunięcie rejonów działalności lotniczej: BEDNARY AREA (002), GRÓJEC-SŁOMCZYN (034);
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja zapisów o dostępności i warunkach wykorzystania lotnisk/ lotnisk dla śmigłowców;
- aktualizacja informacji o lotniskach:
-Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) – mapa standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO, mapa operacyjna do lotów z widocznością;
WARSZAWA/Modlin (EPMO) – mapa operacyjna do lotów z widocznością;
POZNAŃ/Ławica (EPPO) – dane teleadresowe, możliwość usuwania statków powietrznych, wymagania dotyczące lotów szkolnych, procedury dla lotów VFR, mapa lotniska - ICAO, mapy parkowania/dokowania statków powietrznych - ICAO, nowa mapa tras dolotowych i odlotowych VFR,
usunięcie mapy operacyjnej do lotów z widocznością;
Radom-Sadków (EPRA) - dozwolony ruch lotniczy, kategoria przeciwpożarowa, wyposażenie ratownicze;
Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA) – przeszkody lotniskowe, zmiana opisu punktu VFR X-RAY, mapy instrumentalnych podejść - ICAO, mapy tras dolotowych, odlotowych i przelotowych VFR;
Wrocław-Strachowice (EPWR) – mapy standardowych odlotów instrumentalnych (SID) - ICAO, mapy standardowych dolotów instrumentalnych (STAR) - ICAO, mapy instrumentalnych podejść - ICAO,
mapa tras dolotowych i odlotowych VFR;
- zmiany edytorskie.


AIRAC SUP 51/22 (AD 2 EPWA)
Data publikacji / publication date 24 MAR 2022
Obowiązuje od / Effective from 21 APR 2022
Obowiązuje do / Effective to 19 MAY 2022 EST
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

AIRAC SUP 52/22 (ENR 5)
Data publikacji / publication date 24 MAR 2022
Obowiązuje od / Effective from 27 APR 2022
Obowiązuje do / Effective to 08 AUG 2022
NIEMIECKIE ZAWODY SZYBOWCOWE – 2022

AIRAC SUP 53/22 (ENR 5)
Data publikacji / publication date 24 MAR 2022
Obowiązuje od / Effective from 26 APR 2022
Obowiązuje do / Effective to 14 OCT 2022
SZKOLENIE LOTNICZE EPD53

AIRAC SUP 54/22 (ENR 5)
Data publikacji / publication date 24 MAR 2022
Obowiązuje od / Effective from 25 APR 2022
Obowiązuje do / Effective to 29 APR 2022
SKOKI SPADOCHRONOWE W REJONIE BIESZCZAD

AIRAC SUP 55/22 (ENR 5)
Data publikacji / publication date 24 MAR 2022
Obowiązuje od / Effective from 25 APR 2022
Obowiązuje do / Effective to 08 OCT 2022
SKOKI SPADOCHRONOWE – POWIDZ (EPPW)

AIRAC SUP 56/22 (ENR 5)
Data publikacji / publication date 24 MAR 2022
Obowiązuje od / Effective from 30 APR 2022
Obowiązuje do / Effective to 07 AUG 2022
A) ZGRUPOWANIE TRENINGOWE SZYBOWCOWEJ KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW
B) 20 MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE KLUB
C) MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SZYBOWCOWE W KLASIE KLUB

AIRAC SUP 57/22 (ENR 5)
Data publikacji / publication date 24 MAR 2022
Obowiązuje od / Effective from 07 MAY 2022
Obowiązuje do / Effective to 21 MAY 2022
MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SZYBOWCOWE – ŻAR (EPZR)

AIRAC SUP 58/22 (ENR 5)
Data publikacji / publication date 24 MAR 2022
Obowiązuje od / Effective from 21 APR 2022
Obowiązuje do / Effective to 15 JUL 2022
OBLOT STACJI RADIOLOKACYJNEJ

AIRAC SUP 59/22 (AD 2 EPWA)
Data publikacji / publication date 24 MAR 2022
Obowiązuje od / Effective from 21 APR 2022
Obowiązuje do / Effective to 19 MAY 2022 EST
NOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

AIRAC SUP 60/22 (ENR 5)
Data publikacji / publication date 24 MAR 2022
Obowiązuje od / Effective from 09 MAY 2022
Obowiązuje do / Effective to 20 MAY 2022
ĆWICZENIE WOJSKOWE “AV-DET ROTATION ADR 22-2”

AIRAC SUP 61/22 (ENR 5)
Data publikacji / publication date 24 MAR 2022
Obowiązuje od / Effective from 13 MAY 2022
Obowiązuje do / Effective to 24 MAY 2022
ĆWICZENIE WOJSKOWE „ DEFENDER - 22”


MIL AIP AIRAC AMDT 141

Obowiązuje od / Effective from 21 APR 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:

- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- aktualizacja wykazu punktów koordynacyjnych OAT;
- aktualizacja mapy minimalnych wysokości bezwzględnych dozorowania ATC - ICAO dla MTMA
MALBORK;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- zmiana zasad wykorzystywania lotnisk wojskowych przez cywilne statki powietrzne;
- aktualizacja danych dla lotnisk:
CEWICE (EPCE) - aktualizacja punktów VFR;
DĘBLIN (EPDE) - aktualizacja przeszkód lotniskowych, THR ELEV, mapy lotniska - ICAO, mapy przeszkód lotniskowych - ICAO, map podejść instrumentalnych - ICAO;
ŁĘCZYCA (EPLY) - ograniczenia w użytkowaniu AD;
MALBORK (EPMB) - aktualizacja danych kontaktowych;
OKSYWIE (EPOK) - zmiana kolejności oczyszczania;
POWIDZ (EPPW) - wprowadzenie informacji o koncentracji i migracji ptaków w otoczeniu lotniska;
PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR) - zmiana granic pionowych MCTR;
ŚWIDWIN (EPSN) - aktualizacja punktów i tras VFR;
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością dla następujących lotnisk:
CEWICE (EPCE),
POZNAŃ/KRZESINY (EPKS),
MALBORK (EPMB),
OKSYWIE (EPOK),
PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR),
ŚWIDWIN (EPSN);
- zmiany edytorskie.


VFR AIP AIRAC AMDT 152

Obowiązuje od / Effective from 21 APR 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:

- aktualizacja RMZ;
- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- aktualizacja wykazu stref ruchu lotniskowego;
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach i lądowiskach:
Warszawa-Babice (EPBC) - zmiana granic ATZ, punkty/trasy VFR, procedura utraty łączności (RCF);
Łososina Dolna k/Nowego Sącza (EPNL) – zmiana granic ATZ;
Poznań-Bednary (EPPB) - wprowadzenie ATZ
Poznań/Bednary; Kąkolewo (EPPG) - dane adresowe, hangarowanie, opłaty;
Poznań/Kobylnica (EPPK) - zmiana granic ATZ, nowa częstotliwość, opłaty;
- aktualizacja map lotniska dla lotnisk:
Kąkolewo (EPPG),
Poznań/Kobylnica (EPPK);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk:
Warszawa-Babice (EPBC),
Poznań/Kobylnica (EPPK);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotnisk:
Warszawa-Babice (EPBC),
Mirosławice (EPMR),
Łososina Dolna k/Nowego Sącza (EPNL),
Poznań-Bednary (EPPB),
Poznań/Kobylnica (EPPK),
Sieradz (EPSI),
Żerniki (EPZE);
- zmiany edytorskie.


AIRAC VFR SUP 05/22 (VFR AD 4 EPBC)
Data publikacji / Publication date 24 MAR 2022
Obowiązuje od / Effective from 21 APR 2022
Obowiązuje do / Effective to 30 SEP 2022
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA WARSZAWA – BABICE (EPBC)

AIRAC VFR SUP 06/22 (VFR AD 4 EPBC)
Data publikacji / Publication date 24 MAR 2022
Obowiązuje od / Effective from 21 APR 2022
Obowiązuje do / Effective to 30 SEP 2022
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA WARSZAWA-BABICE (EPBC)

FacebookTwitterWykop

Nasze strony