Przejdź do treści
AIP - książka

Poprawki do AIP: AIP AIRAC AMDT 248, MIL AIP AIRAC AMDT 139, VFR AIP AIRAC AMDT 150

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 248, MIL AIRAC AMDT 139, VFR AIP AIRAC AMDT 150.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 248
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:
- aktualizacja spisu treści części 1 (GEN);
- aktualizacja informacji o przyrządach pokładowych, wyposażeniu i dokumentacji lotniczej;
- aktualizacja skrótów wykorzystywanych w publikacjach AIS:
wycofanie definicji POLFRA,
wprowadzenie definicji BALTIC FAB, BALTIC FRA oraz NPZ;
- aktualizacja opłat za korzystanie z lotniska Chopina w Warszawie;
- zmiany edytorskie.

ENR:
- aktualizacja spisu treści części 2 (ENR);
- aktualizacja przepisów dotyczących lotów według wskazań przyrządów;
- aktualizacja informacji dotyczących zarządzania przepływem ruchu lotniczego i zarządzania przestrzenią powietrzną;
- wycofanie polskiej przestrzeni powietrznej ze swobodą planowania tras - POLFRA;
- wprowadzenie przestrzeni powietrznej ze swobodą planowania tras BALTIC FRA w przestrzeni BALTIC FAB (Bałtycki Funkcjonalny Blok Przestrzeni Powietrznej);
- wdrożenie informacji o rejonach, przez które nie można planować lotów (NPZ) w FIR EPWW;
- przeniesienie informacji na temat przestrzeni powietrznej ze swobodą planowania tras (Free Route Airspace) z rozdziału ENR 2.1 do ENR 2.2;
- aktualizacja kierunkowości RNAV T205;
- przeniesienie informacji na temat innej przestrzeni regulowanej: stref czasowo wydzielonych (TSA), stref czasowo rezerwowanych (TRA), tras lotniczych do TSA/TRA (TFR) oraz elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej z ENR 2.2.2 i ENR 2.2.3 do ENR 5.2.1 i ENR 5.2.2;
- aktualizacja informacji o zasadach wyznaczania i użytkowania elastycznych elementów struktury przestrzeni powietrznej;
- przeniesienie informacji o stałych trasach lotnictwa wojskowego (MRT) z MIL AIP do ENR 5.2.1.4;
- aktualizacja informacji dotyczacych komórek zarządzania przestrzenią powietrzną;
- przeniesienie informacji o strefach identyfikacyjna obrony powietrznej - ADIZ z ENR 5.2.2 do ENR 5.2.3;
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Bobrówka, Farma Pruśce, Korzenica, Laszki, Warszawa, Zawiszyce;
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Farma Dębina, Farma Żary;
- zmiana nazw i numeracji map trasowych;
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja spisu treści części 3 (AD);
- aktualizacja wykazu certyfikacji lotnisk;
- aktualizacja odstępstw DAAD dla lotnisk:
Kraków-Balice (EPKK),
Poznań-Ławica (EPPO),
Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA);
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Bydgoszcz (EPBY) - ocena warunków na drodze startowej i raportowanie oraz plan odśnieżania, procedura zezwolenia na wypychanie, uruchomienie silników oraz kołowanie;
Gdańsk im. Lecha Wałesy (EPGD) – zmiana undulacji geoidy, mapa operacyjna do lotów z widocznością;
WARSZAWA/Modlin (EPMO) – mapa operacyjna do lotów z widocznością;
Poznań-Ławica (EPPO) – dane kontaktowe, system sterowania ruchem naziemnym oraz oznakowanie, przeszkody lotniskowe;
Olsztyn-Mazury (EPSY) – mapa lotniska - ICAO;
Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA) – handling, wprowadzenie APN 2 dla śmigłowców, zmiana parametrów TWY D5, światła podejścia i RWY, światła krawędziowe TWY i światła centralnych linii TWY, radar dozorowania ruchu naziemnego (SMR), procedury redukowania czasu zajęcia drogi startowej, procedury parkowania, kołowania i dokowania; mapa lotniska -
ICAO, mapa naziemnego ruchu lotniskowego - ICAO, mapa przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A, mapa parkowania/dokowania statków powietrznych - ICAO, mapa tras dolotowych i odlotowych VFR;
- zmiany edytorskie.


AIRAC SUP 22/22 (AD 2 EPWA)
Data publikacji / publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2022
Obowiązuje do / Effective to 24 MAR 2022 EST
NOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

AIRAC SUP 23/22 (AD 2 EPWA)
Data publikacji / publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2022
Obowiązuje do / Effective to 24 MAR 2022 EST
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

AIRAC SUP 24/22 (ENR 5)
Data publikacji / publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 10 MAR 2022
Obowiązuje do / Effective to 12 MAR 2022
48 LUBELSKIE ZIMOWE ZAWODY SAMOLOTOWE

AIRAC SUP 25/22 (ENR 5)
Data publikacji / publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 21 MAR 2022
Obowiązuje do / Effective to 25 MAR 2022
SKOKI SPADOCHRONOWE – PRZYBORÓW

AIRAC SUP 26/22 (ENR 5)
Data publikacji / publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2022
Obowiązuje do / Effective to 31 DEC 2022
DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA JW 4101 W REJONIE CZĘSTOCHOWY

AIRAC SUP 27/22 (ENR 5)
Data publikacji / publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 16 MAR 2022
Obowiązuje do / Effective to 22 OCT 2022
SKOKI SPADOCHRONOWE NA LOTNISKU DĘBLIN – EPDE

AIRAC SUP 28/22 (ENR 5)
Data publikacji / publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2022
Obowiązuje do / Effective to 30 NOV 2022
STREFA CZASOWO REZERWOWANA DLA ZABEZPIECZENIA OPERACJI DO/Z LOTNISKA ŁASK (EPLK) WYKONYWANYCH W RAMACH ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH

AIRAC SUP 29/22 (AD 2 EPWR)
Data publikacji / publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2022
Obowiązuje do / Effective to 31 MAY 2022 EST
PRZESZKODA LOTNICZA (DŹWIG BUDOWLANY) NA LOTNISKU WROCŁAW-STRACHOWICE (EPWR)

AIRAC SUP 30/22 (AD 2 EPWA)
Data publikacji / publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2022
Obowiązuje do / Effective to 23 FEB 2023 EST
WYŁĄCZENIE Z UŻYCIA STANOWISK POSTOJOWYCH 38/38’ ORAZ WYZNACZENIE NOWYCH
WSPÓŁRZĘDNYCH STANOWISK POSTOJOWYCH NA APN 5B NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE


AIRAC SUP 31/22 (AD 2 EPWA)
Data publikacji / publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2022
Obowiązuje do / Effective to 23 FEB 2023 EST
AKTUALIZACJA WSPÓŁRZĘDNYCH STANOWISK POSTOJOWYCH 53B, 54A, 54B NA APN 10 NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

AIRAC SUP 32/22 (AD 2 EPKK)
Data publikacji / publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2022
Obowiązuje do / Effective to 31 DEC 2023 EST
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POLU RUCHU NAZIEMNEGO LOTNISKA KRAKÓW-BALICE (EPKK)

AIRAC SUP 33/22 (AD 2 EPWA)
Data publikacji / publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2022
Obowiązuje do / Effective to 31 AUG 2022
PROCEDURA "INTERSECTION TAKE-OFF" Z UŻYCIEM TWY D3 NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

AIRAC SUP 34/22 (AD 2 EPWA)
Data publikacji / publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2022
Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2022 EST
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

AIRAC SUP 35/22 (AD 2 EPWA)
Data publikacji / publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2022
Obowiązuje do / Effective to 03 DEC 2022
ODDANIE DO UŻYTKU TWY B1 NA LOTNISKU CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

AIRAC SUP 36/22 (AD 2 EPGD)
Data publikacji / publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2022
Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2022 EST
AKTUALIZACJA PROCEDUR STAR RWY 11 I RWY 29 DLA LOTNISKA GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD)


MIL AIP AIRAC AMDT 139
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:
- aktualizacja wykazu znaków umownych na mapach;
- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- przeniesienie rozdziału TRASY LOTNICTWA WOSJKOWEGO (MRT) z MIL ENR 5.2.4 do AIP IFR ENR 5.2.1.4;
- przeniesienie informacji pomiędzy rozdziałami:
z MIL ENR 2.2.2 do MIL ENR 5.2.1
z MIL ENR 5.2.2 do MIL ENR 5.2.3,
z MIL ENR 5.2.3 do MIL ENR 5.2.4;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- aktualizacja danych dla lotnisk:
INOWROCŁAW (EPIR) - dane teleadresowe zarządzającego, godziny pracy ATS, kategoria ochrony przeciwpożarowej, pomoc nawigacyjna lądowania GCA-2000M;
ŁASK (EPLK) - urządzenia do oczyszczania;
MALBORK (EPMB) - usunięcie systemu hamującego ATU-2M;
OKSYWIE (EPOK) - usunięcie NDB NWO;
ŚWIDWIN (EPSN) - dane teleadresowe zarządzającego, środki załadowcze, rodzaje paliw i oleju, urządzenia naprawcze dla przylatujących ACFT, ułatwienia dla pasażerów, kategoria ochrony przeciwpożarowej, urządzenia do oczyszczania, system kierowania ruchem naziemnym;
- aktualizacja map lotniskowych i map przeszkód lotniskowych dla następujących lotnisk:
CEWICE (EPCE),
MALBORK (EPMB);
- aktualizacja map odlotów/dolotów wysokomanewrowych wojskowych statków powietrznych według wskazań przyrządów dla lotniska KRZESINY (EPKS);
- wprowadzenie nowych procedur instrumentalnych oraz zmiana numeracji istniejących dla lotniska ŁĘCZYCA (EPLY);
- aktualizacja map instrumentalnych podejść - ICAO dla następujących lotnisk:
CEWICE (EPCE),
DARŁOWO (EPDA),
OKSYWIE (EPOK);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością dla następujących lotnisk:
MALBORK (EPMB),
OKSYWIE (EPOK),
PRUSZCZ GDAŃSKI (EPPR);
- zmiany edytorskie.


MIL SUP 02/22 (MIL AD 4 EPTM)
Data publikacji / Publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2022
Obowiązuje do / Effective to 31 DEC 2022 EST
OGRANICZENIA W DOSTĘPNOŚCI LOTNISKA TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM)

MIL SUP 03/22 (MIL AD 4 EPSN)
Data publikacji / Publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2022
Obowiązuje do / Effective to 31 DEC 2022 EST
OGRANICZENIA W DOSTĘPNOŚCI ŚWIATEŁ RWY I ŚWIATEŁ TWY NA LOTNISKU ŚWIDWIN (EPSN)


VFR AIP AIRAC AMDT 150
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2021

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:
- zmiany edytorskie.

VFR ENR:
- zmiany edytorskie.

VFR AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Warszawa-Babice (EPBC) - dane kontaktowe;
Depułtycze Królewskie (EPCD) – informacje dodatkowe;
- aktualizacja mapy lotniska dla lotniska Depułtycze Królewskie (EPCD);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk:
Łososina Dolna k/Nowego Sącza (EPNL),
Kąkolewo (EPPG),
Krępa k/Słupska (EPSK),
Żar k/Żywca (EPZR);
- zmiany edytorskie.


VFR SUP 03/22 (VFR AD 4 EPBC)
Data publikacji / Publication date 27 JAN 2022
Obowiązuje od / Effective from 24 FEB 2022
Obowiązuje do / Effective to 30 SEP 2022
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA WARSZAWA-BABICE (EPBC)

FacebookTwitterWykop

Nasze strony