Przejdź do treści
AIP - książka

Poprawki do AIP: Aktualizacja informacji o lotniskach, zmiana granic poziomych i pionowych: CTR/MCTR, TMA/MTMA RADOM, TMA WARSZAWA (B, C, G)

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 04/23, MIL AIRAC AMDT 04/23, VFR AIP AIRAC AMDT 04.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC 04/23

Obowiązuje od / Effective from 20 APR 2023

ZAWARTOŚĆ ZMIANY

GEN: 

- aktualizacja informacji o różnicach w stosunku do norm, zalecanych metod postępowania i procedur ICAO - Załączniki ICAO: 7, 8, 9, 14, 16, 19; 
- aktualizacja danych teleadresowych organów ATS; 
- aktualizacja zapisów dotyczących służb meteorologicznych dla potrzeb lotnictwa cywilnego w TMA i CTR EPRA; 
- zmiana sposobu publikacji taryfy opłat lotniska Łódź (EPLL); 
- wycofanie taryfy opłat dla lotniska RADOM/Sadków (EPRA); 
- wprowadzenie taryfy opłat za korzystanie z lotniska Warszawa-Radom (EPRA); 
- zmiany edytorskie.

ENR: 
- zmiana granic poziomych i pionowych: CTR/MCTR RADOM, TMA/MTMA RADOM, TMA WARSZAWA (B, C, G); 
- wprowadzenie sektorów ACC: J, R; - usunięcie sektorów ACC: K, Z; 
- wprowadzenie przestrzeni: CTA08; - zmiana granic poziomych przestrzeni: CTA01, CTA02; 
- wprowadzenie RMZ RADOM; 
- zmiana górnej granicy pionowej: RMZ EPSY; 
- wprowadzenie nowych obowiązkowych tras FRA dla lotniska: WarszawaRadom (EPRA); 
- wprowadzenie do użytku operacyjnego DVOR/DME RDO; 
- aktualizacja wykazu kodów dla znaczących punktów nawigacyjnych: ADOXO, BAMSO, DOSIX, GERVI, GOGUS, INDIG, KONZI, KOTEK, KUKAM, MOLIL, MONOV, MULZA, NATEV, NAVUR, OBOKU, OKENO, OLILA, PENEX, POLON, SKARY, SUMAM, SUPID, TIMSO, UVIVI, VADOL, VENES, XESNA oraz wprowadzenie punktów: ASKOX, HURTE, IFRAL, NENFA, NUFKO, RUXOM; 
- zmiana granic poziomych: EPTS5, EPTR5, EPTR25; - usunięcie: EPTS5G, EPTR5H; 
- zmiana opisów dostępności MRT 119-124, 129, 140-143; 
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: FW Kazimierz Biskupi (Anielewo, Komorowo, Bochlewo, Stefanowo), Pałczyn, FW Waganiec, FW Wierzchomino; 
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: FW Majewo, Płock, Sidzina, WN PSE (Warszawa, Łomianki, Zdręby, Stara Chmielówka, Burbiszki), FW Żółkiewka (Wola Żółkiewska, Średnia Wieś, Żółkiewka), FW Żelechowo; 
- wycofanie informacji o przeszkodzie lotniczej: Głuszyna; 
- zmiany edytorskie. 

AD: 
- aktualizacja odstępstw DAAD dla lotniska Wrocław-Strachowice (EPWR); 
- aktualizacja informacji o lotniskach: 
Bydgoszcz (EPBY) – wprowadzenie BYDGOSZCZ INFORMATION na: mapy standardowych odlotów według wskazań przyrządów (SID) - ICAO, mapy standardowych dolotów według wskazań przyrządów (STAR) - ICAO, mapy podejść według wskazań przyrządów - ICAO, mapę tras dolotowych i odlotowych VFR; 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy (EPGD) - procedury używania transponderów; 
Katowice-Pyrzowice (EPKT) - aktualizacja informacji o przeszkodach lotniskowych; 
Łódź (EPLL) - dane teleadresowe, służby i urządzenia handlingowe, raportowanie oraz plan odśnieżania, sterowanie ruchem naziemnym oraz oznakowanie, procedury przy ograniczonej widzialności, procedury kołowania, mapa obszarowa - ICAO, mapa tras dolotowych i odlotowych VFR; Warszawa/Modlin (EPMO) - aktualizacja map: standardowych odlotów według wskazań przyrządów (SID) - ICAO, standardowych dolotów według wskazań przyrządów (STAR) - ICAO, podejść według wskazań przyrządów - ICAO oraz mapy operacyjnej do lotów z widocznością; 
- zmiana nazwy lotniska z Radom-Sadków (EPRA) na Warszawa-Radom (EPRA); 
- wprowadzenie nowych informacji o lotnisku, usunięcie ATZ EPRA, wprowadzenie do użytku operacyjnego ILS/DME IRDM oraz aktualizacja map: lotniska - ICAO, parkowania/dokowania statków powietrznych - ICAO, przeszkód lotniskowych typ A - ICAO, tras dolotowych i odlotowych VFR, standardowych odlotów według wskazań przyrządów (SID) - ICAO, standardowych dolotów według wskazań przyrządów (STAR) - ICAO, podejść według wskazań przyrządów - ICAO; 
Rzeszów-Jasionka (EPRZ) - redukowanie czasu zajętości RWY, mapa standardowych odlotów według wskazań przyrządów (SID) - ICAO; 
Olsztyn-Mazury (EPSY) - zmiana górnej granicy pionowej ATZ EPSY; 
Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA) - aktualizacja: map standardowych odlotów według wskazań przyrządów (SID) - ICAO, standardowych dolotów według wskazań przyrządów (STAR) - ICAO, podejść według wskazań przyrządów - ICAO; 
Wrocław-Strachowice (EPWR) - MAG VAR oraz mapy: standardowych odlotów według wskazań przyrządów (SID) - ICAO, standardowych dolotów według wskazań przyrządów (STAR) - ICAO, podejść według wskazań przyrządów - ICAO, tras dolotowych i odlotowych VFR; 
Zielona Góra/Babimost (EPZG) - dane teleadresowe, służba AMS, mapa rejonów odpowiedzialności AMS, mapa podejść według wskazań przyrządów - ICAO; 
zmiany edytorskie.


AIRAC SUP 27/23 (ENR 5) 
Data publikacji / publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 25 APR 2023 13 OCT 2023
SKOKI SPADOCHRONOWE NA LOTNISKU DĘBLIN (EPDE)

AIRAC SUP 28/23 (ENR 5) 
Data publikacji / publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 05 MAY 2023 11 AUG 2023 A)
48. MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE OTWARTEJ B) 21. SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA EUROPY

AIRAC SUP 29/23 (ENR 5) 
Data publikacji / publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 31 DEC 2023
ZABEZPIECZENIE LOTÓW SZYBOWCOWYCH AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

AIRAC SUP 30/23 (ENR 5) 
Data publikacji / publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 31 DEC 2023
LOTY SZYBOWCOWE W REJONIE MILEWA (EPMX)

AIRAC SUP 31/23 (ENR 5) 
Data publikacji / publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 31 DEC 2023
SZKOLNE LOTY AKROBACYJNE W REJONIE CHRCYNNA (EPNC)

AIRAC SUP 32/23 (ENR 5) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 17 APR 2024
LOTY SZKOLNE I TRENINGOWE UAV WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

AIRAC SUP 33/23 (AD 2 EPBY) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 09 AUG 2023 EST
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA BYDGOSZCZ (EPBY)

AIRAC SUP 34/23 (AD 2 EPWA) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 18 MAY 2023 EST
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

AIRAC SUP 35/23 (ENR 5) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 26 APR 2023 07 AUG 2023
NIEMIECKIE ZAWODY SZYBOWCOWE – 2023

AIRAC SUP 36/23 (AD 2 EPLL) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 07 SEP 2023 EST
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA ŁÓDŹ (EPLL)

AIRAC SUP 37/23 (ENR 5) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 06 MAY 2023 16 MAY 2023
ĆWICZENIE WOJSKOWE “ANAKONDA 23”

AIRAC SUP 38/23 (AD 2 EPGD) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 21 APR 2023 16 JUN 2023 EST
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU GDAŃSK IM. LECHA WAŁĘSY (EPGD)

AIRAC SUP 39/23 (ENR 5) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 31 DEC 2023
LOTY RPA TYPU MALE Z LOTNISKA MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM)

AIRAC SUP 40/23 (ENR 5) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 22 APR 2023 23 APR 2023
LOTY SZKOLNE UAV 8.KUJAWSKO-POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY TERYTORIALNEJ

AIRAC SUP 41/23 (ENR 5) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 03 JUN 2023 06 AUG 2023
A) 13. MIĘDZYNARODOWE SZYBOWCOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KLASIE 15-METROWEJ B) MIĘDZYNARODOWE ZAWODY SZYBOWCOWE W KLASIE KLUB

AIRAC SUP 42/23 (AD 2 EPRA) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 01 JUN 2023 EST
PRACE BUDOWLANE NA LOTNISKU WARSZAWA-RADOM (EPRA)


MIL AIP AIRAC 04/23

Obowiązuje od / Effective from 20 APR 2023

ZAWARTOŚĆ ZMIANY

MIL GEN: 

- zmiany edytorskie. 

MIL ENR: 

- zmiany edytorskie. 

MIL AD: 
- aktualizacja informacji o lotniskach: 
DARŁOWO (EPDA) - mapa operacyjna do lotów z widocznością; 
DĘBLIN (EPDE) - mapa operacyjna do lotów z widocznością; 
ŁĘCZYCA (EPLY) - informacje dodatkowe; 
MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM) - mapa operacyjna do lotów z widocznością; 
POWIDZ (EPPW) - mapa operacyjna do lotów z widocznością; 
TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM) - mapa operacyjna do lotów z widocznością; 
ŚWIDWIN (EPSN) - pomoce nawigacyjne; 
- zmiany edytorskie.


AIRAC MIL SUP 04/23 (MIL AD 4 EPCE) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 07 JUN 2023 EST
OGRANICZENIE PRACY SYSTEMU TACAN NA LOTNISKU CEWICE (EPCE)

AIRAC MIL SUP 05/23 (MIL AD 4 EPLK) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 29 DEC 2023 EST
ATIS ORAZ NUMERY TELEFONÓW ATIS NIEDOSTĘPNE NA LOTNISKU ŁASK (EPLK)

AIRAC MIL SUP 06/23 (MIL AD 4 EPTM) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 31 DEC 2023 EST
OGRANICZENIA W DOSTĘPNOŚCI LOTNISKA ORAZ CZASOWE ZAWIESZENIE SŁUŻB ORAZ POMOCY RADIONAWIGACYJNEJ NA LOTNISKU TOMASZÓW MAZOWIECKI (EPTM)


VFR AIP AIRAC 04/23

Obowiązuje od / Effective from 20 APR 2023

ZAWARTOŚĆ ZMIANY

VFR GEN: 

- zmiany edytorskie.

VFR ENR: 
- usunięcie ATZ Radom; 
- aktualizacja granic pionowych ATZ OLSZTYN/Mazury; 
- zmiany edytorskie. 

VFR AD: 
aktualizacja informacji o lotniskach: 
- Warszawa-Babice (EPBC) - mapa operacyjna do lotów z widocznością; 
- Nowy Targ (EPNT) - MAG VAR, RWY, TWY, dane kontaktowe, mapa lotniska, mapy operacyjne do lotów z widocznością; 
- Płock (EPPL) - mapa operacyjna do lotów z widocznością; 
- Piastów k/Radomia (EPRP) - mapy operacyjne do lotów z widocznością; 
- Suwałki (EPSU) - mapa operacyjna do lotów z widocznością; 
- Żerniki (EPZE) - MAG VAR, RWY, TWY, dane kontaktowe, mapa lotniska, mapy operacyjne do lotów z widocznością; 
- Zawiszyn (EPZW) - mapa operacyjna do lotów z widocznością; 
- zmiany edytorskie.


AIRAC VFR SUP 11/23 (VFR AD 4 EPTO) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 30 APR 2024 EST
ZAKAZ LOTÓW NOCNYCH NA LOTNISKU TORUŃ (EPTO)

AIRAC VFR SUP 12/23 (VFR AD 4 EPMR) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 30 APR 2024 EST
PRZESZKODA LOTNICZA - LINIA WYSOKIEGO NAPIĘCIA

AIRAC VFR SUP 13/23 (VFR AD 4 EPMR) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 30 APR 2024 EST
OGRANICZENIA NA LOTNISKU MIROSŁAWICE (EPMR)

AIRAC VFR SUP 14/23 (VFR AD 4 EPKM) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 30 APR 2024 EST
PRACE REMONTOWE NA LOTNISKU KATOWICE MUCHOWIEC (EPKM)

AIRAC VFR SUP 15/23 (VFR AD 4 EPBK) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 30 APR 2024 EST
ZAKAZ WYKONYWANIA LOTÓW NOCNYCH NA LOTNISKU BIAŁYSTOK KRYWLANY (EPBK)

AIRAC VFR SUP 16/23 (VFR AD 4 EPBK) 
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to 23 MAR 2023 20 APR 2023 30 APR 2024 EST
TYMCZASOWA PRZESZKODA LOTNICZA W REJONIE LOTNISKA BIAŁYSTOK KRYWLANY (EPBK)

FacebookTwitterWykop

Nasze strony