Przejdź do treści
AIP - książka

Poprawki do AIP: Zamknięcie RWY 07/25 na lotnisku EPKM, nowe przeszkody lotnicze w rejonie lotniska EPWA, aktualizacja informacji o lotniskach i lądowiskach...

W ostatnich dniach ukazały się zmiany AIP AIRAC AMDT 256, MIL AIRAC AMDT 147, VFR AIP AIRAC AMDT 158.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


AIP AIRAC AMDT 256

Obowiązuje od / Effective from 06 OCT 2022

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

GEN:
- wprowadzenie wskaźnika lokalizacji dla lądowiska Trzebicz Nowy (EPTN);
- zmiany edytorskie.

ENR:
- aktualizacja informacji o EPTR22;
- wprowadzenie informacji o nowych przeszkodach lotniczych: Raczków, Sidzina;
- aktualizacja informacji o przeszkodach lotniczych: Różyna, Śmiardowo, Siechnice, farma wiatrowa Rychwał, farma wiatrowa Węgrowiec (Kobyłki), słupy PSE Radom;
- zmiana częstotliwości AREA 032 A i B;
- zmiany edytorskie.

AD:
- aktualizacja odstępstw DAAD dla lotniska Bydgoszcz (EPBY);
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Bydgoszcz (EPBY) – standardowe trasy kołowania, Mapa tras dolotowych i odlotowych VFR;
Katowice - Pyrzowice (EPKT) – zmiana deklinacji magnetycznej i oznakowania identyfikacji drogi startowej z RWY 09-27 NA RWY 08-26, nowe stanowiska postojowe na APN 1, wprowadzenie Mapy naziemnego ruchu lotniskowego - ICAO; aktualizacja map:
Mapy lotniska - ICAO,
Map parkowania/dokowania statków powietrznych - ICAO,
Mapy przeszkód lotniskowych - ICAO Typ A,
Mapy terenu dla podejścia precyzyjnego - ICAO,
Map standardowych odlotów według wskazań przyrządów (SID) - ICAO,
Map standardowych dolotów według wskazań przyrządów (STAR) - ICAO,
Map podejścia według wskazań przyrządów - ICAO,
Mapy operacyjnej do lotów z widocznością;
Poznań/Ławica (EPPO) – aktualizacja informacji o operacjach statków powietrznych;
Radom (EPRA) – Mapa tras dolotowych i odlotowych VFR; Radom (EPRA)
Rzeszów - Jasionka (EPRZ) – urządzenia do tankowania, urządzenia do odladzania, wyposażenie ratownicze, raportowanie oraz plan odśnieżania, procedury ATC, informacje dodatkowe;
Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA) – system kierowania ruchem naziemnym oraz oznakowanie, inne światła, zasilanie rezerwowe, wykaz TWY z podziałem na typy zainstalowanego oświetlenia nawigacyjnego;
- zmiany edytorskie.


AIRAC SUP 118/22 (AD 2 EPWA)
Data publikacji / publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to
08 SEP 2022 06 OCT 2022 03 NOV 2022 EST
NOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

AIRAC SUP 119/22 (AD 2 EPWA)
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to
08 SEP 2022 06 OCT 2022 03 NOV 2022 EST
TYMCZASOWE PRZESZKODY LOTNICZE W REJONIE LOTNISKA CHOPINA W WARSZAWIE (EPWA)

AIRAC SUP 120/22 ( ENR 5)
Data publikacji / publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to
08 SEP 2022 06 OCT 2022 31 DEC 2022
STREFA EPR200 – SOCHACZEW

AIRAC SUP 121/22 (AD 2 EPRZ)
Data publikacji / Publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to
08 SEP 2022 06 OCT 2022 06 OCT 2023 EST
ZMIANA OZNACZENIA DRÓG KOŁOWANIA ORAZ PŁYT POSTOJOWYCH W POLU RUCHU NAZIEMNEGO NA LOTNISKU RZESZÓW-JASIONKA (EPRZ)


MIL AIP AIRAC AMDT 147

Obowiązuje od / Effective from 06 OCT 2022

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

MIL GEN:
- zmiany edytorskie.

MIL ENR:
- publikacja informacji o sondach balonowych;
- zmiany edytorskie.

MIL AD:
- publikacja informacji dotyczącej wykorzystania wojskowej części płyty postojowej na lotnisku
cywilnym lub współużytkowanym;
- aktualizacja informacji o lotniskach:
Cewice (EPCE) - procedury utraty łączności radiowej; Cewice (EPCE)
Dęblin (EPDE) - pomoce radionawigacyjne, mapa lotniska, mapy instrumentalnych podejść;
Łęczyca (EPLY) - procedury utraty łączności radiowej;
Malbork (EPMB) - procedury utraty łączności radiowej; Malbork (EPMB)
Oksywie (EPOK) - mapa lotniska; Oksywie (EPOK)
Pruszcz Gdański (EPPR) - procedury utraty łączności radiowej;
Powidz (EPPW) - mapa lotniska, mapy przeszkód, mapa operacyjna do lotów z widocznością;
- zmiany edytorskie.


VFR AIP AIRAC AMDT 158

Obowiązuje od / Effective from 06 OCT 2022

ZAWARTOŚĆ ZMIANY:

VFR GEN:
- zmiany edytorskie. .

VFR ENR:
- NIL

VFR AD:
- aktualizacja informacji o lotniskach i lądowiskach:
INOWROCŁAW (EPIN) - częstotliwość INOWROCŁAW RADIO ;
- aktualizacja map dla lotnisk:
Inowrocław (EPIN),
Płock (EPPL);
- aktualizacja map operacyjnych do lotów z widocznością (1: 50 000) dla lotnisk:
Inowrocław (EPIN),
Poznań-Bednary (EPPB);
- aktualizacja mapy operacyjnej do lotów z widocznością (1: 250 000) dla lotniska:
Mielec (EPML);
- zmiany edytorskie.


AIRAC VFR SUP 20/22 (VFR AD 4 EPKM)
Data publikacji / publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to
08 SEP 2022 06 OCT 2022 01 JUN 2023
CZASOWE WYSTĘPOWANIE PRZESZKÓD LOTNICZYCH W POWIERZCHNI POZIOMEJ WEWNĘTRZNEJ NA LOTNISKU KATOWICE MUCHOWIEC (EPKM)

AIRAC VFR SUP 21/22 (VFR AD 4 EPKM)
Data publikacji / publication date Obowiązuje od / Effective from Obowiązuje do / Effective to
08 SEP 2022 06 OCT 2022 31 AUG 2023
ZAMKNIĘCIE RWY 07/25 NA LOTNISKU KATOWICE MUCHOWIEC (EPKM)

FacebookTwitterWykop

Nasze strony