Przejdź do treści
Centralny Port Komunikacyjny - terminal - widok z góry (fot. CPK)
Źródło artykułu

Polityka - Strategia CPK iluzja czy rzeczywistość?

Były polityki gospodarcze, plany nieoparte na merytorycznie zasadnych założeniach, są fakty, jest wiedza ekspercka i zamierzenia resetowe prezentowane przez polityków, którzy będą mieli wpływ na zarządzanie nowym polskim centrum gospodarczo politycznym, którego celem będzie zrządzanie polską nawą gospodarczą w nowym wydaniu.

Tuż przed wyborami niektóre opcje polityczne zradykalizowały swoje podejścia i zapowiedziały likwidację tej inwestycji.

W sferze polityki gospodarczej stała się rzecz możliwa (w gronie niezależnych ekspertów branży komunikacyjnej do przewidzenia), że wezwania bez wsparcia merytorycznego do wstawania z kolan z zamiarem przebicia szklanego sufitu wiszącego zbyt nisko okazało się że ‘’the sky's the limit’’ i to nie tylko z powodu zmian klimatycznych.

Główne założenia projektu CPK wymagają ponownego opracowania i to właściwie od podstaw. Poczynając od pytań;

  1. Czy obecne funkcjonujące założenia dotyczące budowy bardzo dużego węzła przesiadkowego – hubu lotniczego i powiązanego z nim węzła kolejowego nie są zupełnie oderwane od realiów rynkowych, standingu finansowego -sytuacji ekonomiczno-finansowej Państwa, mocy i zdolności przerobowej branży inwestycji infrastrukturalnych?
  2. Warto odpowiedzieć na pytanie dotyczące przyszłości infrastruktury lotniskowej dla Warszawy i okolic oraz zdolności operacyjnych lotnisk regionalnych, co najmniej na najbliższą dekadę,
  3. Jaka będzie w ciągle brakującej Strategii dla Lotnictwa Cywilnego rola i pozycja międzynarodowa polskiego przewoźnika lotniczego i Polskiej Grupy Lotniczej?
  4. Czy tak przewymiarowany etatystycznie i zadaniowo podmiot gospodarczy CPK Sp. z o.o, powinien w pełnym zakresie zastępować branżowo wyspecjalizowane polskie podmioty projektowo wykonawcze realizujące komunikacyjne inwestycje infrastrukturalne?

Spółka CPK powstała ponad pięć lat temu. Do dziś na jej funkcjonowanie wydano kilkaset milionów złotych. Pomimo uzasadnionej krytyki tego projektu, zatrudnione przy nim osoby wypracowały określony dorobek intelektualny, którego nie należy wyrzucać na śmietnik.

Przed PT Decydentami stoi bardzo poważny do rozstrzygnięcia problem – ‘’Jak zminimalizować straty związane z realizowaniem projektu „nowy węzeł intermodalny – CPK” i nie ulegać populizmowi polityczno-propagandowemu. Koszty płyną, kontrahenci wykonują umowy, spółka działa.

Odpowiedź na to pytanie wiąże się z poważną merytorycznie wspólnie przeprowadzoną przez środowisko eksperckie i strukturami rządowymi dyskusją. Jestem przekonany, że środowisko akademickie jak i naukowo inżynierskie jest gotowe podjąć wyzwanie wypracowanie racjonalnie ekonomicznych oraz organizacyino-technicznych procedur postępowania.

W ocenie ekspertów, którzy na temat projektu CPK przedstawiali merytoryczne swoje stanowisko panuje pogląd, że nie warto tracić czasu i energii na działania analityczno-studialne, których wynik jest oczywisty. Specjaliści powinni skoncentrować się na optymalizacji obecnej infrastruktury, a nie na audycie dziesiątków tysięcy stron papierów, z których tylko część będzie kiedyś potrzebna. Nie powinniśmy próbować naprawić jednego błędu popełniając kolejne i to znacznie bardziej kosztowne – finansowo i systemowo.

Postulowany w obiegu publicznym audyt projektu CPK jest zasadny. Nie mnie jednak należy wziąć pod uwagę, że trudno będzie precyzyjnie określić, czas trwania audytu, który z uwagi na przewidywane trudności w odzyskaniu istniejących dokumentów będzie musiał trwać bardzo wiele miesięcy, a pewnie i rok. Należy wziąć pod uwagę, że projekt jest nadal realizowany. Proces wycofywania się, bądź bardzo dużego modyfikowania zawartych umów i ewentualnych odszkodowań dla drugich stron umownych, będzie jeszcze znacznie dłuższy. Czynnik czasowy w tym przypadku jest niezwykle ważny i ma fundamentalne znaczenie.

Warszawa październik 2023.

Grzegorz Brychczyński-  Ekspert Lotniczy
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
V-ce Przewodniczący Krajowej Sekcji Lotniczej i Technik Kosmicznych

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony