Podsumowanie ruchu lotniczego w I półroczu 2021 r.

Podsumowanie ruchu lotniczego, fot. pansa.pl

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej prezentuje raport dotyczący zmian w ruchu lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej w pierwszej połowie 2021 r. w porównaniu do 2019 oraz 2020 r. Raport przygotowany został w oparciu o dane własne oraz Eurocontrol. Zebrane dane pokazują, że ruch lotniczy cofnął się do poziomów sprzed kilku lat.

Zaznaczamy, że prezentowane dane pochodzą z systemów Network Managera i zawierają informacje o ruchu GAT IFR bez uwzględnienia ruchu OAT i General Aviation.

W pierwszym półroczu 2021 r. w FIR Warszawa obsłużyliśmy łącznie 150 020 operacji IFR. Dla porównania w takim samym okresie w 2020 r. PAŻP obsłużyła 199 284 operacji, a w rekordowym 2019 r. aż 422 437. Tegoroczny wynik, to o 26 proc. operacji mniej niż w 2020 r. i aż o 64 proc. mniej niż w 2019 r. Miesiącem z największym ruchem lotniczym w pierwszej połowie 2021 r. był czerwiec – 39 020 operacji, zaś najgorszym luty, w którym zanotowano 17 109 operacji.

W przypadku krajowych lotnisk największe spadki (vs. 2019) zanotowano w Krakowie (-72 proc.), Rzeszowie (-72 proc.), Modlinie (-71 proc.), Bydgoszczy (-71 proc.) oraz Lublinie (-70 proc.). Najmniejsze straty w ruchu lotniczym (vs. 2019) odnotowano w Łodzi (-30 proc.), Zielonej Górze (-42 proc.) oraz Olsztynie-Szymanach (-51 proc.). Całkowita liczba operacji na polskich lotniskach zanotowała spadek o 66 proc. vs. 2019 r. i 26 proc. vs. 2020 r. osiągając poziom 70,9 tys. operacji.

Poniżej ruch na lotniskach od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. (lista według liczby operacji):


Liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.:

  • 70 991 (210 525 w 2019 r.) spadek o 66 proc. / 70 991 (96206 w 2020 r.) spadek o 26 proc.

Liczba wszystkich operacji lotniczych, w tym przeloty tranzytowe nad terytorium RP, od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.: 

  • 150 020 (422 437 w 2019 r.) spadek o 64 proc. / 150 020  (199 824 w 2020 r.) spadek o 25 proc.

Jak wyglądał ruch lotniczy w Europie?

Sytuacja w Europie w pierwszym półroczu 2021 r. vs. 2019 r.:

  • Loty w sieci Network Managera: 2 003 294, co stanowi spadek o 61 proc. (3 143 169 lotów mniej)

 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus