Podsumowanie Międzynarodowej Konferencji "Bird/Wildlife Strike Prevention"

Pamiątkowe zdjęcie ponad 150 przedstawicieli z 30 państw świata, uczestników Konferencji World Birdstrike Association (fot. ULC)

W dniach 19-21 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja World Birdstrike Association (WBA) poświęcona ograniczaniu zagrożeń powodowanych przez zwierzęta (w szczególności ptaki) dla lotnictwa. Konferencje WBA organizowane są co 2 lata w ramach realizacji jednego z podstawowych celów WBA, jakim jest umożliwianie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy ekspertami z całego świata, w tym także w ramach współpracy cywilno-wojskowej.

Konferencja współorganizowana była przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz World Birdstrike Association. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Tegoroczne wydarzenie „Bird/Wildlife Strike Prevention Conference” miało miejsce na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, uczestniczyło w niej ponad 150 osób z 30 krajów. W spotkaniu brali udział Przedstawiciele oraz eksperci m.in. Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), sił zbrojnych, jaki rówież piloci, kontrolerzy ruchu lotniczego, przedstawiciele linii lotniczych, władz lotniczych, a także biolodzy (głównie ornitolodzy, ekolodzy) oraz przedstawiciele świata nauki. Konferencję otworzył Prezes ULC Piotr Samson, I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generał dyw. pil. Jan Śliwka oraz Prezes WBA Rob van Eekeren.

Spotkanie umożliwiło dyskusję, wymianę informacji w zakresie relacji lotnictwo-środowisko, najnowszych technologii i badań ułatwiających zarządzanie zagrożeniami środowiskowymi oraz analizy baz danych o kolizjach statków powietrznych ze zwierzętami.

Uczestnicy spotkania pierwszego dnia konferencji mieli możliwość zapoznania się z szeregiem interesujących prezentacji obejmujących szerokie spektrum zagadnień związanych z ograniczaniem zagrożeń środowiskowych, w tym także założeń legislacyjnych planowanych m.in. przez ICAO oraz EASA.  Drugiego dnia wydarzenia odbyły się warsztaty dotyczące trzech głównych zagadnień: Ekologii, Technologii oraz Zbierania danych i nadzoru. Trzeci dzień przyniósł możliwość podsumowania dotychczasowych osiagnięć i omówienia planowanych działań podejmowanych w wielu rejonach świata na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa operacji lotniczych. Tego dnia zorganizowane zostały dwa spotkania panelowe dotyczące zagadnień realizowanych przez EASA oraz przedstawicieli sił zbrojnych 13 państw członków NATO oraz krajów partnerskich (WBA-MIL). W trakcie Konferencji zaproponowano powołanie nowego zarządu WBA, w którego skład wszedł również ekspert z Polski. Wybranym na Przewodniczącego WBA został Gary Cook, który dziękując za dotychczasową pracę ustępującemu ze stanowiska Robowi van Eekerenowi, zapewnił o kontynuacji działań WBA mających na celu m.in. doskonalenie wymiany informacji pomiędzy ekspertami z całego świata i współpracę cywilno-wojskową.

W dniach 22-23 listopada 2018 roku część uczestników konferencji wzięła udział w szkoleniu pt. „Wildlife hazard management”, które odbyło się w Centrum Szkoleniowym ULC.

* Osoby zainteresowane tematyką podejmowaną podczas tegorocznej konferencji WBA ULC zachęca do śledzenia strony www.worldbirdstrike.com, gdzie niedługo pojawią się prezentacje oraz informacje dot. dalszych działań stowarzyszenia. Chętnych do współpracy na krajowym obszarze ULC zaprasza na stronę www.kolizjezptakami.pl celem zapoznania się m.in. z możliwościami dołączenia do prac krajowego komitetu ds. zderzeń statków powietrznych ze zwierzętami.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus