Przejdź do treści
Podsumowanie aktywności ULC (fot. ULC)
Źródło artykułu

Podsumowanie aktywności ULC w 2022 roku

Koniec roku to czas podsumowań, dlatego Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawił swoje najważniejsze działania oraz istotne wydarzenia związane z lotnictwem cywilnym, które miały miejsce w 2022 roku.

Urząd Lotnictwa Cywilnego życzy wszystkim klientom oraz sympatykom lotnictwa, aby w nowym 2023 roku spełniły się wszystkie plany oraz marzenia, nie tylko te lotnicze. Niech Nowy Rok będzie czasem inspirujących wyzwań, odkrywania nowych horyzontów oraz perspektyw. Wszystkiego najlepszego!

ULC - Nowy Rok 2023

STYCZEŃ

Powstanie Grupy roboczej HELI
W ramach działania Grupy Roboczej ds. integracji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), powstała Grupa HELI zrzeszająca organizacje lotnicze, pilotów indywidualnych oraz ekspertów z obszaru operacji śmigłowcowych.

LUTY

Restrykcje lotnicze wobec Federacji Rosyjskiej

100-lecie służby cywilnej w Polsce
Równo 100 lat temu – 17 lutego 1922 roku – Sejm II RP uchwalił pierwszą w Polsce ustawę o państwowej służbie cywilnej.

MARZEC

20 lat pracy na rzecz bezpieczeństwa w lotnictwie
W 2022 roku Urząd Lotnictwa Cywilnego świętuje 20-lecie swojego istnienia. Z tej okazji został przygotowany okolicznościowy logotyp.

KWIECIEŃ

Rozporządzenie ws. ograniczeń w ruchu lotniczym - UCHYLONO
29 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym.

Warsztaty dla organizatorów pokazów lotniczych w sezonie 2022
14 kwietnia 2022 r. odbyły się otwarte wiosenne warsztaty dla organizatorów, osób funkcyjnych zaangażowanych w organizację i prowadzenie pokazów lotniczych, a także pilotów biorących udział w pokazach w sezonie 2022.

MAJ

Podsumowanie zadań lotniczych w 2021 roku

CZERWIEC

Zmiany do rozp. 748/2012 w zakresie wprowadzenia przepisów Part 21L
22 czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/1358 z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do wdrożenia bardziej proporcjonalnych wymogów dotyczących statków powietrznych wykorzystywanych w lotnictwie sportowym i rekreacyjnym. Rozporządzenie będzie stosowane od 25 sierpnia 2023 r.

ULC wyróżniony Znakiem Jakości w konkursie „Przyjazny Urząd 2022”
Urząd Lotnictwa Cywilnego otrzymał Znak Jakości w 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Instytucji Administracji Publicznej „Przyjazny Urząd 2022” oraz statuetkę i Wyróżnienie Nadzwyczajne „Innowacyjny Urząd”.

Publikacja KPB 2022-2025
Został opublikowany Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2022 – 2025 (KPB 2022), stanowiący załącznik do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym – KPBwLC, który jest szóstą edycją dokumentu mającego na celu wskazanie obszarów zagrożeń, które zostaną objęte procedurą szczególnych analiz i specjalnego nadzoru Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Porozumienie na rzecz rozwoju technologii autonomicznych
Wsparcie rozwoju technologii systemów bezzałogowych w Polsce oraz stymulowanie współpracy naukowo-badawczej, a także biznesowej, poprzez udostępnienie specjalistycznej, niedostępnej dotychczas infrastruktury testowej - to główne cele porozumienia na rzecz budowy i rozwoju Sieci Poligonów Technologii Autonomicznych. 9 czerwca 2022 r. podpisano list intencyjny dotyczący wspólnego działania w tym zakresie Ministerstwa Infrastruktury, Akademii Morskiej w Szczecinie, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych.

LIPIEC

Negocjacje Umowy o komunikacji lotniczej między Polską a Arabią Saudyjską
W dniach 28-29 lipca 2022 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyły się negocjacje umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Arabii Saudyjskiej o komunikacji lotniczej. Delegacji polskiej przewodniczył Piotr Samson - Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a delegacji saudyjskiej Ali Mohammed Rajab - Wiceprezes ds. regulacji i spraw międzynarodowych Generalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego Królestwa Arabii Saudyjskiej. W wyniku dwudniowych negocjacji parafowano "Umowę o komunikacji lotniczej". W uroczystości wziął również udział Ambasador Królestwa Arabii Saudyjskiej Rzeczypospolitej Polskiej J.E. Saad Saleh Alsaleh.

Raport ICAO ws. przymusowego lądowania samolotu Ryanair w Mińsku - oświadczenie MSZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało komunikat dotyczący raportu ICAO z dochodzenia ws. przymusowego lądowania samolotu Ryanair w Mińsku.

Znaczek i karta pocztowa na 20-lecie ULC
3 lipca 2022 r. mija równo 2️0 lat od ogłoszenia ustawy Prawo Lotnicze, na mocy której został powołany Urząd Lotnictwa Cywilnego. Z tej okazji Urząd przygotował okolicznościowy znaczek pocztowy i kartkę pocztową.

Wystawa plenerowa "100 lat służby cywilnej w Polsce"
Na ogrodzeniu budynku Urzędu Lotnictwa Cywilnego od strony ul. Łopuszańskiej zainstalowano wystawę "100 lat służby cywilnej w Polsce" opisujące stuletnią historię służby cywilnej w Polsce - od uchwalenia 17 lutego 1922 r. pierwszej ustawy o państwowej służbie cywilnej, po czasy obecne.

SIERPIEŃ

Publikacja Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną
17 sierpnia 2022 r. została opublikowana Ustawa z dn. 5 sierpnia 2022 r. dotycząca transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Jej głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

WRZESIEŃ

Polska delegacja uczestniczyła w 41. Zgromadzeniu ICAO
W dniach 27.09-7.10.2022 r. delegacja polska uczestniczyła w 41. Zgromadzeniu Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego – ICAO, które odbywa się raz na trzy lata w Montrealu. Delegacji przewodniczył Piotr Samson – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Głównymi tematami podejmowanymi podczas tej sesji Zgromadzenia były: polityka w obszarze zrównoważonego, ekologicznego lotnictwa cywilnego oraz odpowiedź krajów członkowskich na wyzwania geopolityczne, które pojawiły się w ostatnich latach.

Podsumowanie warsztatów dla General Aviation [prezentacje]
W dniach 14-15 września 2022 r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyły się Warsztaty dla General Aviation zorganizowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego we współpracy z Uczelnią w Gliwicach. Uczestnikami byli przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, a także uczelni kształcących kadry dla branży lotniczej, reprezentanci prywatnych ośrodków szkolenia lotniczego, podmiotów prowadzących działalność związaną z obsługą techniczną statków powietrznych oraz zarządzający lotniskami.

Wejście w życie rozporządzenia ws. klasyfikacji statków powietrznych (tzw. OPT-OUT)
29 września 2022 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 1939) oraz z dnia 27 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. poz. 2012). Wejście w życie tych przepisów zwalnia ze stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 projektowanie, produkcję, obsługę techniczną i eksploatację następujących kategorii statków powietrznych (tzw. OPT-OUT z art. 2 ust. 8 ww. rozporządzenia).

PAŹDZIERNIK

"Warsztaty dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną" 
26 października 2022 r. w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa w Warszawie, odbyły się "Warsztaty dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną" organizowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Podczas spotkania omówiono m.in. zagadnienia związane z wejściem w życie Ustawy dotyczącej transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną oraz szkoleń w procesach transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną opartych na podejściu kompetencyjnym.

LISTOPAD

20. rocznica powstania ULC
17 listopada 2002 roku weszła w życie ustawa Prawo lotnicze, na mocy której został powołany Urząd Lotnictwa Cywilnego. Dzisiaj obchodzimy 20-tą rocznicę tego wydarzenia.

Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym
W dniach 28-29 listopada 2022 r., na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w Warszawie odbyła się Krajowa Konferencja w Lotnictwie Cywilnym podsumowująca 2021/2022 rok w lotnictwie cywilnym.

GRUDZIEŃ

Polsko-czeskie porozumienie w sprawie wzajemnego uznawania zatwierdzeń typu dla ultralekkich samolotów
12 grudnia 2022 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Lekkich Statków Powietrznych Republiki Czeskiej (Letecka Amaterska Asociace - LAA) Jan Fridrich podpisali porozumienie w sprawie w sprawie harmonizacji wymagań technicznych w zakresie zdatności do lotu ultralekkich samolotów i wzajemnej walidacji zatwierdzeń typu dla importowanych samolotów ultralekkich o maksymalnej masie startowej do 600 kg.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony