Po konferencji LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO WSCHODNIEJ POLSKI

Lublin Airport

W dniach 23-24 lutego 2012 r. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Lublinie, Krajowa Sekcja Lotnicza SITK RP przy udziale Związku Regionalnych Portów Lotniczych oraz Portu Lotniczego Lublin zorganizowało międzynarodową konferencję p.n. „LOTNISKA UŻYTKU PUBLICZNEGO WSCHODNIEJ POLSKI – problemy, koncepcje, rozwiązania.”

W konferencji wzięli udział przedstawiciele lotniczych urzędów i instytucji (m.in. PAŻP), polskich portów lotniczych, samorządów terytorialnych, naukowców oraz praktyków związanych z lotnictwem cywilnym. Swoją prezentację miał oczywiście Port Lotniczy Lublin, na Tereni budowy odbyła się również wizyta studyjna uczestników konferencji.

Podstawowa problematyka konferencji:
1. Sieć lotnisk Wschodniej Polski, stan istniejący, potrzeby i plany.
2. Małe lotniska użytku publicznego; ograniczone wymogi certyfikacyjne, obsługa ruchu.
3. Finansowanie ruchu lotniczego i przewoźników.
4. Racjonalna budowa infrastruktury portów lotniczych.
5. Oddziaływanie portu lotniczego na gospodarkę regionu (gospodarcze i komunikacyjne znaczenie portów)
6. Oddziaływanie portów przygranicznych.

Organizatorzy na zakończenie przedstawili wnioski:

  • Konferencja uznaje za celowe utworzenie Związku Lokalnych Portów Lotniczych. Związek taki wypełniłby lukę obok istniejącego Związku Regionalnych Portów Lotniczych grupując inicjatywy powstawania małych portów lokalnych.

  • Konferencja uważa za bardzo ważną promocję regionów poprzez linie lotnicze (przewoźników) na kierunkach aktualnych połączeń.

  • Konferencja uznaje za celową szybką aktualizację „Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych” z 2007 r.

  • Konferencja zwraca uwagę na konieczność instytucjonalizacji konsultacji aktów wykonawczych do Ustawy Prawo Lotnicze, większość zainteresowanych podmiotów lokalnych nie jest o tych aktach nawet powiadomiona.

  • Konieczne jest większe uczulenie władz lokalnych na konieczność rezerwowania w planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod przyszły rozwój lokalnych portów lotniczych.

  • Konieczne jest uczulenie władz regionu na szersze zainteresowanie samorządów lokalnych planowaniem regionalnej infrastruktury lotniczej (porty regionalne i lokalne).

  • Konferencja zwraca uwagę na nieprawidłowości powstałe w procesie legislacyjnym ustawy Prawo Lotnicze: usunięto termin „lot lokalny – lot, który zaczyna się i kończy na tym samym lotnisku bez międzylądowań”. Natomiast w art.54 i art.93 Ustawy nadal występuje termin „lot lokalny”.

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus