Przejdź do treści
Plany sprzedaży terenu lądowiska Lotniczego Stowarzyszenia Ziemi Łańcuckiej w Rogóżnie (fot. Lotnicze Stowarzyszenie Ziemi Łańcuckiej w Rogóżnie)

Plany sprzedaży terenu lądowiska Lotniczego Stowarzyszenia Ziemi Łańcuckiej w Rogóżnie

Lotnicze Stowarzyszenie Ziemi Łańcuckiej w Rogóżnie Klub Sportowy zyskało rozpoznawalność dzięki piknikom i zawodom lotniczym oraz innym działaniom na rzecz krzewienia sportu lotniczego wśród mieszkańców.

Niestety władze Gminy Łańcut nie sprzyjają działaniom Klubu. Przedstawiciel Klubu poinformował na profilu facebookowym Stowarzyszenia, że radni z Rogóżna potwierdzają zamiary Gminy Łańcut odnośnie planów sprzedaży m.in. terenu użytkowanego przez stowarzyszenie.

Członkowie Lotniczego Stowarzyszenia Ziemi Łańcuckiej w Rogóżnie opublikowali na profilu facebookowym wpis w tej sprawie nie kryjąc żalu dot. postępowania władz Gminy Łańcut, który zamieszczamy poniżej.

"Hańba na lata. Zapewnienia Pana Wójta Gminy Łańcut o przychylności i jej współpracy ze stowarzyszeniem, można między bajki włożyć.

Radni z Rogóżna potwierdzają zamiary Gminy Łańcut odnośnie planów sprzedaży terenów byłego pastwiska w Rogóżnie, a więc i również terenu użytkowanego przez stowarzyszenie (są to grunty rolne). Czyżby następne w kolejności były przewidziane do sprzedaży stadiony sportowe? Ma to ratować budżet Gminy, a straszakiem ma być brakujące 0.5 mln zł na dokończenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej.

"Kto ziemię sprzedaje dziadem się staje" głosi mądrość ludowa – młoda władza gminy udaje że o tym nie wie. Dzięki działalności stowarzyszenia, były niedawno propozycje od inwestorów aby montować samoloty i przeprowadzać ich naprawy w Rogóżnie – rozwinąć biznes lotniczy. Inwestorzy wtedy chcieli otrzymać zapewnienie ze strony władz o dostępności do pasa startowego. Zapewniali o możliwości zatrudnienia, rozwoju lotniczej działalności gospodarczej na tym terenie. Wtedy nie dało rady pomóc to sfinalizować (jak wypowiedział się Pan wójt „nie sprzedaje się kury znoszącej złote jajka”). Teraz być może są już inne  plany, może niekoniecznie obojętne dla mieszkańców – o tym nie wiemy. Gdzie są konsultacje z mieszkańcami? O liczeniu się z ich wolą nawet nie ma co mówić (są przecież uchwały zebrania wiejskiego, mówiące o bardzo dużej akceptacji społeczeństwa dla działań stowarzyszenia)!

Trochę polityka zabawy, pikników i lansu stoi w sprzeczności z polityką finansową. Potańcówki i pikniki owszem są potrzebne ale najpierw trzeba przyciągnąć ludzi biznesu którzy utworzą miejsca pracy, którzy zapewnią poprzez wpływy z podatków środki i na tego typu działania.

Członkowie Rady Sołeckiej są zdecydowanie przeciwni sprzedaży majątku wsi. Również my Lotnicze Stowarzyszenie Ziemi Łańcuckiej jesteśmy przeciwni podejmowaniu jakichkolwiek działań związanych z tą Ziemią bez liczenia się z wolą mieszkańców oraz Stowarzyszeniem."

Zaniepokojeni członkowie Lotniczego Stowarzyszenia Ziemi Łańcuckiej w Rogóżnie zwrócili się z apelem o pomoc w tej sprawie do Ewy Leniart, Wojewody Podkarpackiego. Pani Wojewoda zwróciła się w piśmie do Jakuba Czarnoty, Wójta Gminy Łańcut z prośbą o pomoc dla Stowarzyszenia w zakresie zapewnienia im warunków dla realizacji celów statutowych. List Ewy Leniart w tej sprawie zamieszczamy poniżej.

List Ewy Leniart, Wojewody Podkarpackiego - 1
List Ewy Leniart, Wojewody Podkarpackiego - 2

Wsparcia dla działalności Lotniczego Stowarzyszenia Ziemi Łańcuckiej w Rogóżnie udzielił również Adam Krzysztoń, Starosta Powiatowy w Łańcucie. W liście do Jakuba Czarnoty, Wójta Gminy Łańcut zwraca się z prośbą o przychylność i zrozumienie dla Stowarzyszenia w zakresie kierowanych do Wójta wniosków w tej sprawie.

"Od wielu lat bowiem piloci i sympatycy Stowarzyszenia promują sporty lotnicze poprzez organizowanie konkursów lotniczych czy imprez kulturalnych z widowiskowymi przelotami, w których udział biorą nie tylko mieszkańcy okolicznych miejscowości, ale także pasjonaci lotnictwa z całej Polski" – argumentuje Starosta Powiatowy w Łańcucie.

Adam Krzysztoń wyraża również nadzieję na wypracowanie pomiędzy Gminą Łańcut a Stowarzyszeniem optymalnego rozwiązania, które pozwoli na dalszy rozwój organizacji i kontynuację podejmowanych przez nie przedsięwzięć. List Adama Krzysztonia, Starosty Powiatowego w Łańcucie poniżej.

List Adama Krzysztonia, Starosty Powiatowego w Łańcucie
FacebookTwitterWykop

Nasze strony