Plan Generalny dla lotniska Krosno

Lotnisko Krosno

Urząd Lotnictwa Cywilnego pozytywnie zaopiniował Plan Generalny (master plan) dla krośnieńskiego lotniska. Dokument stanowi całościową koncepcję rozwoju lotniska w perspektywie do 2040 r.

Plan Generalny:
- zawiera wytyczne dla budowy infrastruktury lotniskowej, rowoju, zagospodarowania i przeznaczenia terenów otaczających lotnisko;
- określa wpływ na środowisko zarówno budowy, jak i eksploatacji lotniska;
- ustala wymagania w zakresie dostępności komunikacyjnej lotniska.

Celem Planu Generalnego jest:
- dostarczenie wytycznych do kształtowania strategii rozwoju portu lotniczego oraz podejmowania strategicznych decyzji;
- określenie potencjalnych możliwości i problemów związanych z rozbudową lotniska;
- określenie finansowych i ekonomicznych warunków dla rozbudowy i eksploatacji lotniska (w tym uzasadnienia jego rozbudowy);
- optymalizacja zakresu inwestycji niezbędnych dla zapewnienia obsługi prognozowanych operacji lotniczych, przewozów pasażerskich i towarów - przy zapewnieniu rozwoju funkcji szkoleniowych lotniska, które stanowią główne źródło operacji lotniczych.

Plan Generalny wraz z załącznikami na tsronie: www.krosno.pl

W drugiej połowie sierpnia Urząd Miasta Krosna poinformował również o zatwieredzeniu przez Urząd Lotnictwa Cywilnego zmiany nr 3 Instrukcji Operacyjnej Lotniska Krosno.

Nowe uregulowania to m.in.:
- zmieniony układ trawiastych dróg startowych,
- ustalone trasy dolotowe/odlotowe,
- wyznaczona stała strefa akrobacji lotniczych,
- zaktualizowana deklinacja magnetyczna.

Zaktualizowana instrukcja

Źródło: UM Krosna
comments powered by Disqus