Przejdź do treści
Dron należący do PIORiN w locie (fot. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

PIORiN będzie dronami monitorować pola

Bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej są wykorzystywane w rolnictwie. Wprowadzenie nowych technologii do działań inspektorów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest jednym z celów Strategii Rozwoju PIORiN na lata 2022-2027 r.

Dla realizacji tego zadania powołana została m.in. grupa robocza ds. wdrożenia technik teledetekcji i wykorzystania dronów w PIORiN, której liderem jest Pan Maciej Wołosz z WIORiN Łódź.

Z inicjatywy grupy 20-21 października 2022 roku w Sanoku odbyło się szkolenie dotyczące wdrożenia technik teledetekcji i wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wykładowcy podzielili się wiedzą w zakresie aktualnych przepisów w ruchu powietrznym, bezpieczeństwa wykonywania misji bezzałogowych statków powietrznych, w tym dozwolone strefy lotów, rodzaje i zakres uprawnień. Zaprezentowano programy wspomagające operatora/pilota BSP oraz aplikacje pogodowe.

Przedstawiono rekomendacje sprzętu i oprogramowania oraz wykorzystanie dronów i technik teledetekcji w ocenie stanu plantacji. Omówiono doświadczenia WIORiN, które wykorzystują drony w pracy oraz ich zastosowania i wpływ na poprawę efektywności pracy inspektorów.

Przeprowadzono także ćwiczenia terenowe podczas których przekazano wiedzę z zakresu przygotowania statku powietrznego do lotu, bezpieczeństwa wykonywania czynności lotniczych, obsługi naziemnej bezzałogowego statku powietrznego, oceny jego zdolności do lotu, wykonywania procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych. Wszyscy uczestnicy szkolenia odbyli loty próbne w kontrolowanych warunkach pod nadzorem opiekuna posiadającego uprawnienia.

Uczestnicy szkolenia - pracownicy PIORiN (fot. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

(fot. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

W szkoleniu wzięło udział 39 pracowników PIORiN. Szkolenie przeprowadzili:
– Karolina Kowalska-Kałużny, inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego WIORiN w Łodzi i członek grupy;
– Mirosław Tokarz, kierownik Działu Nadzoru Nasiennego WIORiN w Krakowie;
– Maciej Wołosz, kierownik Działu Nadzoru Nasiennego WIORiN w Łodzi.

Wykładowcy reprezentują WIORiN-y, w których techniki teledetekcji są wykorzystywane w pracy od kilku lat.

Z uwagi na bardzo duży potencjał wykorzystania powyższych technologii w wykonywaniu zadań PIORiN, obniżania ich kosztów i zwiększania efektywności, działania w celu intensyfikacji wdrażania tych narzędzi będą kontynuowane.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony