Przejdź do treści
Pierwsze Branżowe Centrum Umiejętności w Polsce zostało uroczyście otwarte (fot. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach)

Pierwsze Branżowe Centrum Umiejętności w Polsce zostało uroczyście otwarte

22 lutego 2024 roku, odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego Branżowego Centrum Umiejętności w Polsce.

BCU SkyPort to nowoczesny zaawansowany technologicznie ośrodek kształcenia, szkolenia i egzaminowania w dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych.

Wydarzenie miało miejsce w obecności licznie przybyłych gości, podkreślając tym samym znaczenie tego momentu dla rozwoju edukacji i całego sektora lotniczego w Polsce.

Wśród uczestników wydarzenia znajdowali się m.in. Senatorki RP Panie Halina Bieda i Joanna Sekuła, I Wicewojedewoda Śląski Pan Rafał Adamczyk i Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Pan Piotr Bartosiak, Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Pan dr Sławomir Drelich, służby mundurowe, liczni przedstawiciele branży lotniczej, w tym reprezentanci firm Linetech S.A, GTL S.A, LS Airport Services, Droneland.pl, Ryanair, Śląskiego Klastra Lotniczego, Bielskiego Parku Technologii Lotnictwa, szkół, instytucji oświatowych i świata nauki w tym Prezes Zarządu Głównego Związku ZDZ Pan Rafał Górecki, Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej w Gliwicach Pan Wiktor Pawlik, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Pan Grzegorz Sikorski i Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach Pan prof. dr hab. Jan Klimek.

Podczas ceremonii podkreślano, że otwarcie BCU SkyPort to nie tylko symboliczny krok naprzód dla polskiego sektora lotniczego, ale także kamień milowy dla edukacji i przygotowania przyszłych liderów tej dynamicznie rozwijającej się branży. Będzie to miejsce, które stanie się przestrzenią dla pionierskich badań i eksperymentów oraz inspiracją dla kolejnych pokoleń. Zwrócono uwagę na strategiczną lokalizację jaką posiada BCU SkyPort znajdując się w bezpośredniej bliskości z Katowice Airport.

Pierwsze Branżowe Centrum Umiejętności w Polsce zostało uroczyście otwarte (fot. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach)2

(fot. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach)

Symbolicznego przecięcia wstęgi, otwierający nowy rozdział w systemie edukacji dokonali Prezes ZDZ Katowice Pan Jacek Kwiatkowski, Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej  Pan prof. dr. hab. inż. Bogusław Łazarz  oraz Wiceprezes Śląskiego Klastra Lotniczego Pan Jarosław Bulanda.

Goście mieli okazję zwiedzić infrastrukturę BCU wyposażonego w najnowocześniejsze technologie obejmujące między innymi laboratoria robotyki lotniczej, zarządzania kryzysowego, służb operacyjnych lotnisk, pracownie obsługi dronów oraz Informatyki. Uczniowie i nauczyciele demonstrowali oraz udzielali wyjaśnień dotyczących funkcji nowoczesnego sprzętu, m.in. drukarek 3D, robotów, symulatora odprawy lotniskowej oraz narzędzi do rzeczywistości wirtualnej (VR), oraz umożliwiali każdemu z gości osobiście sprawdzenie, jak sprzęt działa w praktyce

W poruszanych w trakcie spotkania rozmowach podkreślano znaczenie tego wydarzenia dla sektora lotniczego w Polsce, będącego dużym krokiem w kształceniu przyszłych ekspertów branży lotniczej w Polsce i na Świecie.

Katowicach)3

(fot. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach)

Pierwsze Branżowe Centrum Umiejętności w Polsce zostało uroczyście otwarte (fot. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach)4

(fot. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach)

Pierwsze Branżowe Centrum Umiejętności w Polsce zostało uroczyście otwarte (fot. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach)5

(fot. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach)

FacebookTwitterWykop

Nasze strony