PAŻP podpisała Porozumienie z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora i PAŻP (logotypy)

W dniu 13 lipca 2011 r. zostało podpisane POROZUMIENIE pomiędzy Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora z siedzibą w Pułtusku, a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Podpisanie porozumienia odbyło się w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym, a reprezentantami Akademii był Prof. dr hab. Adam, Kosecki - Rektor Akademii Humanistycznej oraz Prof. dr hab. Zbigniew Leszczyński - Dziekan Wydziału Nauk Politycznych.

Intencją Porozumienia jest nawiązanie ścisłej współpracy w obszarze edukacyjnym i naukowo – badawczym z uczelnią, której kolejnym etapem rozwoju jest zaangażowanie w domenie lotniczej oraz wsparcie rozwoju branży lotniczej na Mazowszu.

Porozumienie jest kolejnym działaniem podejmowanym przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w ramach udziału w rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce w obszarze związanym z działalnością statutową naszej firmy, odpowiadającego na potrzeby branży lotniczej oraz rozwijającego się rynku lotniczego w Polsce.

Więcej informacji na stronie Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus