PAŻP: Pierwszy w Polsce system multilateracyjny uruchomiony operacyjnie

Zasada pracy WAM (fot. PAŻP)

Biuro Służb Technicznych PAŻP poinformowało, że z dniem 30.03.2017 r. nastąpiło wdrożenie do pracy operacyjnej systemu WAM (Wide Area Multilateration) dla TMA Gdańsk. System WAM dla TMA Gdańsk jest pierwszym w Polsce systemem dozorowania służącym do wykrywania i lokalizacji statków powietrznych przy wykorzystaniu techniki multilateracyjnej.

Technika ta jest oparta na pomiarze różnicy czasu odbioru sygnału (TDOA – Time Difference of Arrival) transpondera statku powietrznego przez poszczególne odbiorniki systemu (rys. po prawej).

System zapewnia wykrywanie i lokalizację statków powietrznych wyposażonych w transpondery pracujące w modach 3/A,C,S. Celem wprowadzenia systemu WAM było zapewnienie dodatkowego źródła danych dozorowania dla TMA Gdańsk. Do chwili uruchomienia systemu, na rzecz TMA Gdańsk pracował jeden zestaw radarowy ASR-10/IRS20, co w przypadku jego awarii lub przeglądu technicznego oznaczało konieczność wstrzymania radarowej kontroli ruchu lotniczego poniżej FL150 w TMA Gdańsk, a co za tym idzie ograniczenie ruchu dla lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

System WAM składa się z 9 sensorów oraz 4 nadajników (spełniających trzy funkcje: interrogatora, monitora i transpondera odniesienia) rozlokowanych na elementach infrastruktury PAŻP i zapewniających pokrycie TMA Gdańsk. Praca sensorów i nadajników nadzorowana jest przez jednostkę centralną systemu zlokalizowaną w ośrodku radiolokacyjnym Gdańsk.

Systemy multilateracyjne stanowią alternatywę dla radarów wtórnych i będą stopniowo wdrażane przez PAŻP w kolejnych lokalizacjach, celem zapewnienia dodatkowych źródeł informacji dozorowania w ramach FIR Warszawa. Instalowane systemy posiadają również funkcjonalność ADS-B, która w przyszłości jest także planowana do wykorzystania operacyjnego.

 
Sensor WAM                                                                          Nadajnik WAM

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus