PAŻP na Forum Lotniczym 2016

Wiceprezes PAŻP, Janusz Niedziela - trzeci od lewej (fot. PAŻP)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej obecna była na Forum Lotniczym 2016, na którym wiceprezes PAŻP Janusz Niedziela wziął udział w debacie "Nowa strategia dla transportu lotniczego w Polsce. Polska na tle Unii Europejskiej", natomiast wiceprezes Robert Bogacki wraz z przedstawicielem LOT dyrektorem Grzegorzem Jarczewskim brali udział w sesji "Zarządzania przestrzenią powietrzną a rozwój polskiego lotnictwa".

Pierwsza debata zdominowana była przez temat projektu Centralnego Portu Lotniczego dla Polski oraz kwestii strategii dla transportu lotniczego. Sesja o zarządzaniu przestrzenią powietrzną, w której udział wziął wiceprezes PAŻP Robert Bogacki, poświęcona była omówieniu roli krajowego providera, jakim jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, w rozwoju krajowej branży lotniczej. Ważnym aspektem działania rynku lotniczego jest ścisła współpraca pomiędzy głównymi instytucjami odpowiedzialnymi za jego główne segmenty. Jest ona konieczna do zwiększania przepustowości, bezpieczeństwa i podnoszenia jakości usług lotniczych.


Na zdjęciu po środku Wiceprezes PAŻP, Robert Bogacki (fot. PAŻP)

Podczas Forum organizator konferencji Zespół Doradców TOR przedstawił raport: Kierunki rozwoju lotnictwa w Polsce. W raporcie w kompleksowy sposób przedstawiono sytuację i perspektywę rozwoju polskiej branży lotniczej, w tym wiele uwagi poświęcono planom i zmianom zachodzącym w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Inwestycje na poziomie ponad miliard złotych na modernizację systemów i urządzeń PAŻP w ciągu 5 lat, dalsze uzupełnianie kadry kontrolerów ruchu lotniczego, szkolenia i podnoszenie kompetencji grup zawodowych Agencji, w tym techników i zespołów zakupowych, intensyfikację współpracy międzynarodowej, rewizja obecnego Planu Skuteczności Działania, współpraca przy realizacji kluczowych projektów lotniczych z Przedsiębiorstwem Porty Lotnicze, narodowym przewoźnikiem LOT, i innymi przewoźnikami działającymi na polskim rynku lotniczym to działania, które mają zapewnić rozwój Agencji w najbliższej perspektywie.

W raporcie przedstawiono również analizę charakterystyki pracy w poszczególnych krajach Europy Środkowo Wschodniej, z której wynika, że „PAŻP ma pod kontrolą zdecydowanie największy obszar (ACC - Area Control Centre – kontrola obszaru), 334 tys. km2, w porównaniu do 104 tys. km2 na Węgrzech i 158 tys. km2 w Chorwacji. Polska agencja obsługuje najwięcej godzin lotów (409 tys., w porównaniu do 227 tys. w Czechach i 214 tys. na Węgrzech), przy stosunkowo niewielkiej liczbie kontrolerów. Stawia to PAŻP na pierwszym miejscu w grupie porównawczej pod względem efektywności pracy".

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z raportem ZD TOR

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus