PAŻP: Komunikat w sprawie publikowania zmian w cyklu AIRAC

System Pandora, fot. PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że AIM Polska stosując się do zaleceń ICAO (patrz Electronic Bulletin EB021 – Request to limit information provided under the AIRAC system on 13 MAR 2020 due to the expansion of COVID-19) ograniczy tak jak to tylko będzie możliwe ilość publikowanych zmian.

W kolejnym cyklu AIRAC ukażą się dane, które dawcy uznali za niezbędne do wprowadzenia do AIP. PAŻP wstrzymuje bezterminowo dystrybucję publikacji (płyta DVD) za pomocą usług pocztowych. Prosi o pobieranie informacji poprzez przyznane kody do SFTP. W stosownym czasie wszystkie publikacje zostaną przesłane zgodnie z zamówieniem. Z uwagi na zdalne zapewnianie służby w tym zakresie, w razie pytań i/lub wątpliwości prosimy o kontakt poprzez: ais.poland@pansa.pl.
 
Zgodnie z przepisami ICAO, informacje o ważnych zmianach powinny docierać do wszystkich użytkowników na co najmniej 28 dni przed ich wejściem w życie. Zmiany takie są dokładnie opisywane w Zbiorze Informacji Lotniczych (dostępny bezpłatnie – do celów orientacyjnych – pod adresem www.ais.pansa.pl).

Struktura i zawartość informacyjna Zbioru Informacji Lotniczych - AIP (Aeronautical Information Publication) zdefiniowana jest w Dodatku 1 do Załącznika 15 ICAO. Dodatek 7 do Załącznika 15 ICAO omawia natomiast wymagania dotyczące dokładności z jaką należy przygotować odpowiednie dane.

 

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus