Przejdź do treści
Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina - w tle lotnisko, samoloty i terminal (fot. Maciej Włodarczyk/PAŻP)
Źródło artykułu

PAŻP: 405 mln zysku netto w 2021 r. Opóźnienia wyniosły 31 894 minuty

Urząd Lotnictwa Cywilnego zatwierdził sprawozdanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2021 r. Jednostka sprawująca nadzór nad przestrzenią powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej osiągnęła zysk netto w kwocie 405 mln złotych. PAŻP wyliczyła, że w ciągu dwunastu miesięcy 2021 r. opóźnienia rejsów wyniosły aż 31 894 minuty. Zwiększeniu uległa wysokość opłat terminalowych i trasowych.

Roczne sprawozdanie z działalności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za 2021 rok – LINK

Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zmuszona była mierzyć się̨ ze skutkami ogólnoświatowej pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Trwająca ponad dwa lata pandemia spowodowała największy w sektorze lotniczym największy w historii kryzys, wpływając negatywnie na każdy aspekt globalnej sieci lotniczej. Ze skutkami musiały zmierzyć się zarówno linie lotnicze, porty lotnicze, jak i instytucje sprawujące nadzór na żeglugą powietrzną danego państwa.

PAŻP w swoim sprawozdaniu zaznaczyła, że w tamtym roku kluczowym wyzwaniem było zapewnienie płynności finansowej, a także kontynuacja projektów, które w ostatecznym rozrachunku zapewniłyby stabilność́ finansową i rozwój Agencji w kolejnych latach.

Zainicjowane w 2020 r. działania, mające zmniejszyć koszty stałe, zostały przedłużone. PAŻP starała się zoptymalizować wszystkie pozycje wydatków, które są związane z personelem firmy, bezpośrednio lub pośrednio, są to tzw. koszty osobowe. W sprawozdawczym 2021 r. PAŻP-owi udało się obniżyć powyższe koszty o ponad 23 proc., co w bardzo istotny sposób wpłynęło na uzyskanie znacznych oszczędności.

Drugi źródłem uzyskanych oszczędności było obniżenie wynagrodzenia części kontrolerów ruchu lotniczego. Na mniejszą wysokość pensji wypłynął spadek ilości operacji lotniczych. Część kontrolerów pracuje na wieży kontroli, łącząc się z pilotami samolotów startujących, lądujących i będących na lotnisku, inni obserwują ruch lotniczy na wskaźnikach radarowych, kontrolując samoloty przelatujące przez polskie niebo lub dolatujące/odlatujące do/z polskich porów lotniczych. Ponadto w omawianym roku opracowany został projekt nowego Regulaminu Wynagradzania, który – po zatwierdzeniu przez ministra infrastruktury – obowiązuje od czwartego kwartału 2021 r.

Cały artykuł czytaj na stronie www.rynek-lotniczy.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony