Oświadczenie Zarządu Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka”

Port Lotniczy Rzeszów Jasionka

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jakie niefortunnie przypadły na okres tegorocznych Świąt Wielkanocnych, a także licznymi medialnymi spekulacjami dotyczącymi trudności funkcjonowania rzeszowskiego lotniska w ostatnich tygodniach, Zarząd Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. postanowił odnieść się do sprawy wydając niniejsze oświadczenie.

Od 4 marca br. w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” trwa modernizacja części drogi startowej – chodzi o 700- metrowy odcinek nawierzchni na kierunku 09, od strony zachodniej. W ramach prac (których zakończenie zaplanowane jest na 31 maja br.) na wskazanym odcinku drogi startowej wykonana zostanie wymiana nawierzchni nośnej wraz z przygotowaniem infrastruktury teletechnicznej do instalacji systemu oświetlenia nawigacyjnego umożliwiającego wykonywanie operacji lotniczych w warunkach pogodowych właściwych dla II kategorii podejścia precyzyjnego. Mówiąc innymi słowy, prowadzone prace mają na celu przygotowanie lotniska do wprowadzenia tzw. ILS kat. II, który to proces od strony formalnej toczy się niezależnie od władz Portu Lotniczego (procedury prowadzi Polska Agencja Żeglugi Powietrznej).

W związku z prowadzonymi pracami nastąpiła konieczność przesunięcia tzw. progu drogi startowej, przez co podejście precyzyjne kategorii I, jakie funkcjonuje na lotnisku w Rzeszowie nie mogło być (ani też nie będzie do momentu zakończenia prac modernizacyjnych) w pełni wykorzystane do wykonywania operacji lotniczych. System kat. I, co warto podkreślić, umożliwia wykonywanie operacji z wysokością decyzji nie niższą niż 60 m i widzialnością nie mniejszą niż 800 m lub zasięgiem widzenia drogi startowej nie mniejszym niż 550 m. Dodać należy, iż poszczególne klasy samolotów, a także przewoźnicy w swoich wewnętrznych regulacjach przyjmują zróżnicowane wartości ww. parametrów, a w sytuacji kiedy przynajmniej jeden z nich nie jest w danych warunkach spełniony, samolot nie powinien podejmować próby lądowania. Tak też stało się w ogromnej większości przypadków odwołanych rejsów z lotniska w Jasionce w ostatnich tygodniach, kiedy to widzialność nie przekraczała 400 m, a podstawa chmur sytuowała się na poziomie 30-50 m.

Zarząd Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. w związku z powyższymi faktami podkreśla, że o odwołaniu/przekierowaniu rejsów (dotyczyło to w większości lotów linii Ryanair, które przylatując z portu bazowego odlatują z pasażerami w tym samym kierunku) decydowały przede wszystkim warunki atmosferyczne, a nie infrastruktura lotniska. Pogoda, jaka dominowała na rzeszowskim lotnisku w dniach z największą liczbą zakłóconych i odwołanych operacji lotniczych, uniemożliwiała lądowanie nawet w sytuacji pełnej dostępności ILS i całej długości drogi startowej, a priorytetem w takich momentach jest zawsze bezpieczeństwo pasażerów.

Termin rozpoczęcia prac modernizacyjnych na drodze startowej zaplanowany został 2 lata temu i jest ściśle związany z innymi inwestycjami realizowanymi obecnie na rzeszowskim lotnisku (m.in. budowa drogi kołowania samolotów wraz ze ścieżkami szybkiego zejścia), a także z planowanym rozpoczęciem kolejnej inwestycji dot. podniesienia poziomu bezpieczeństwa na lotnisku, tj. drugi etap modernizacji oświetlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka”. Nadmienić trzeba również, że w ostatnich latach statystyki meteorologiczne pokazywały, iż liczba godzin w kolejnych marcach z warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie operacji lotniczych nie powinna być czynnikiem zasadniczo wpływającym na pracę operacyjną lotniska. Niestety, jak pokazała rzeczywistość nie tylko na naszym terenie, zimowa aura utrzymała się w tym roku wyjątkowo długo, co spowodowało szereg zakłóceń normalnej pracy na lotniskach w całej Polsce, a także w innych krajach Europy.

Źródło: Port Lotniczy Rzeszów
comments powered by Disqus