Przejdź do treści
Port Lotniczy Lublin (fot. airport.lublin.pl)
Źródło artykułu

Oświadczenie Zarządu Portu Lotniczego Lublin SA

Oświadczenie Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Lublin dotyczące wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie w sprawie w sprawie nieprawidłowości w Porcie Lotniczym Lublin, jakie wykazała kontrola CBA.

"Zarząd Spółki Port Lotniczy Lublin nie podziela przedstawionego stanu rzeczy i wniosków z niego wyciągniętych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Lublinie.

Port Lotniczy Lublin SA potwierdza fakt złożenia wypowiedzenia umowy przez rumuńskiego przewoźnika, której elementem było ustanowienie kaucji na poziomie 400 tys. EUR. Zarząd Spółki informuje, że od momentu zamknięcia połączenia lotniczego przez Carpatair SA, znajduje się z tą firmą w sporze prawnym.

Należy podkreślić, że sprawa nie została jeszcze zakończona i w chwili obecnej podlega rozpoznaniu przez organy sądowe na terenie Rumunii. Spółkę reprezentuje międzynarodowa kancelaria prawna. Bezzasadne zatrzymanie przez przewoźnika kaucji nie stanowi podstawy do uznania, iż Spółka poniosła szkodę.

Należy podkreślić, że Carpatair był i nadal jest podmiotem mającym prawo wykonywania działalności gospodarczej, w tym zaciągania zobowiązań na terenie Polski. Carpatair jest przewoźnikiem wykonującym działalność operacyjną świadcząc obecnie usługi m.in. na rzecz PLL LOT SA.

Sformułowanie odnoszące się do środków finansowania umowy promocyjnej wynika z niesłusznej interpretacji przez CBA zapisów umowy zawartej z przewoźnikiem. Nieprawdziwe jest twierdzenie, że Spółka powinna dokonać płatności za wykonanie usługi w ramach umowy promocyjnej środkami pochodzącymi bezpośrednio od podmiotów trzecich. W umowie, na którą powołuje się CBA, zapis o źródłach finansowania kontraktu wymienia możliwe źródła w tym:  przychody od prywatnych partnerów handlowych Portu oraz sponsorów. Zapis umowny miał na celu wyłączenie publicznych źródeł finansowania.

Spółka informuje, że umowa promocyjna miała charakter umowy wzajemnej, została wykonana przez obie strony kontraktu i rozliczona właśnie z przychodów osiąganych z działalności pozalotniczej. Spółka osiąga bowiem przychody z działalności komercyjnej (min.: przychody od najemców lokali i powierzchni reklamowych, usług na rzecz użytkowników lotniska, parkingów) i skorzystała z prawa do sfinansowania działań promocyjnych z tego właśnie źródła. Samo stosowanie umowy promocyjnej pomiędzy portem a przewoźnikiem jest standardem w branży.

Zarząd Spółki oczekuje rzetelnej, wnikliwej i merytorycznej oceny opisanych w doniesieniach medialnych zdarzeń gospodarczych i skupia się na czynnościach zmierzających do rozwoju siatki połączeń lubelskiego lotniska."

Prezes Zarządu Port Lotniczy Lublin SA
Krzysztof Wójtowicz


Przeczytaj również:
CBA zawiadamia prokuraturę po kontroli w Porcie Lotniczym Lublin

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony