Oświadczenie prezesa zarządu

Port Lotniczy Lublin S.A.

W związku z opublikowanymi w niektórych mediach informacjami o wydanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie decyzji środowiskowej - tekstami typu „już jest” lub „nadal nie ma” - uprzejmie informuję:

Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)” została wydana w dniu 19 maja 2010 roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. Decyzja ta jest ostatnim dokumentem niezbędnym do wydania przez Wojewodę Lubelskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Na skutek złożonych odwołań sprawa była rozpoznawana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Organ ten zgromadził cały materiał pozwalający mu na wydanie rozstrzygnięcia w sprawie. Obecnie postępowanie administracyjne jest na ostatnim etapie i po upływie wymaganego prawem terminu 21 dni, mamy nadzieję na utrzymanie przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w mocy wydanej przez RDOŚ decyzji środowiskowej.

Prezes zarządu spółki Port Lotniczy Lublin SA
Lublin, 29 lipca 2010 r.

Czytaj także:
Brak decyzji środowiskowej dla lubelskiego portu lotniczego

Źródło: Port Lotniczy Lublin
comments powered by Disqus