Ogłoszono przetarg na budowę pasa startowego na lotnisku Krywlany

Lotnisko Białystok-Krywlany (fot. E. Sinica)

Jest szansa, że jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa lokalnego lotniska na Krywlanach. Urząd Miejski w Białymstoku ogłosił dziś przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Firmy zainteresowane realizacją tej inwestycji mają czas na złożenie oferty do 29 sierpnia.

Budowa lotniska jest możliwa dzięki porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem Białystok – inwestorem a Aeroklubem Polskim. Obie strony uzyskały już wszelkie potrzebne zezwolenia i wspólnie będą prowadziły proces inwestycyjny. Ostatnim niezbędnym dokumentem, na który czekano, była decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji lotniczej w Białymstoku, wydana 7 lipca przez wojewodę podlaskiego. Jeśli w trakcie przetargu zostanie wyłoniony wykonawca, Miasto jeszcze w tym roku podpisze z nim umowę i rozpocznie się realizacja inwestycji. Na wykonanie dokumentacji projektowej firma będzie miała 3 miesiące od podpisania umowy.

To inwestycja bardzo wyczekiwana przez mieszkańców Białegostoku i innych miejscowości regionu – powiedział prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. – Z pewnością ułatwi życie podróżnym, ale też przyczyni się do wzrostu zainteresowania środowisk biznesowych naszym miastem, a w konsekwencji – do dalszego rozwoju Białegostoku.

Prace rozpoczną się od robót ziemnych i uporządkowania systemu odwodnienia. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę drogi startowej o wymiarach 1350 m na 30 m (o nawierzchni utwardzonej z asfaltobetonu) i drogi startowej o wymiarach 840 m na 160 m (o nawierzchni trawiastej). Wybudowane zostaną też: płyta do zawracania samolotów, drogi kołowania, płyty postojowe. Powstanie także strefa lądowania skoczków spadochronowych oraz niezbędna infrastruktura techniczna wraz z oświetleniem.

Lotnisko będzie przystosowane do obsługi samolotów pasażerskich zabierających do 50 pasażerów. Zasięg statków powietrznych to 1,5 – 2 tys. km. Korzystać z niego będą mogły lotnicze ośrodki szkoleniowe, lotnicze pogotowie ratunkowe, Podlaski Oddział Straży Granicznej i inne lotnicze służby państwowe. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2018 r. Lotnisko powinno zacząć funkcjonować przed końcem 2018 roku. Limit wydatków na budowę pasa na lata 2017-2018 wynosi 31,2 mln zł.

Anna Kowalska

Źródło: UM Białystok
comments powered by Disqus