Ogłoszenie tekstu jednolitego w sprawie Urządzeń Latających

Urząd Lotnictwa Cywilnego - granatowe tło

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP) opublikowano „Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków”.

Treść została ogłoszona przez Ministra Infrastruktury 9 sierpnia 2019 r. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia zgodnie z zapisami ww. obwieszczenia.

Link do Aktu:
www.prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001497

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus