Przejdź do treści
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo lotnicze
Źródło artykułu

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo lotnicze

10 czerwca 2022 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod pozycją 1235 ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo lotnicze.

Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  1. ustawą z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze (Dz. U. poz. 847),
  2. ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 784),
  3. ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1898),
  4. ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 27 kwietnia 2022 r.

Obwieszczenie obowiązuje od 10 czerwca 2022 r.

Pełna treść dokumentu dostępna jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony